Nie. L. Ron Hubbard osobne prehlásil, že je človek ako iní ľudia. Bol milovaným priateľom a učiteľom, a je i naďalej.