Lafayette Ron Hubbard je zakladateľom Dianetiky a Scientológie a autorom Scientologického duchovného písma. Jeho výskum ducha, mysli a života je zaznamenaný v desiatich miliónoch slov, ktoré utvárajú Dianetiku a Scientológiu. Jeho práca pokrýva problémy tak rozmanité, ako je napríklad protidrogová liečba, vzdelanie, manželstvo a rodina, úspech v práci, administratíva, umenie a veľa ďalších životných činiteľov.

Jeho najpredávanejšej knihy, Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví, sa samotnej predalo cez 25 miliónov výtlačkov a po svojom prvom vydaní sa neustále objavuje na zozname bestsellerov New York Times skoro šesť desaťročí. To isté sa odohráva na zoznamoch bestsellerov po celom svete.

L. Ron Hubbard venoval svoj život pomoci druhým. Videl, že tento svet sa musí radikálne zmeniť, a preto vytvoril dobre fungujúcu technológiu, aby k daným zmenám mohlo dôjsť… Svedectvom účinnosti jeho objavov sú po celom svete milióny šťastných a úspešných ľudí a stovky Dianetických a Scientologických cirkví, misií a skupín.