Všetci veľkí náboženskí vodcovia zomreli. Ich dielo prekvitá. Ľudia umierajú. Múdrosť a myšlienky nie. Pokiaľ budú muži a ženy komunikovať a čítať a používať znalosti, ktoré L. Ron Hubbard usporiadal, Scientológia bude rásť a slúžiť ľudstvu.

L. Ron Hubbard zaznamenal výsledky svojho výskumu v písomnostiach, filmoch a nahratých prednáškach tak, aby bola technológia zachovaná. Rok 2010 bol rok ukončenia dvadsaťpäťročného, dva-milióny-hodín-práce trvajúceho projektu, kde všetky diela Dianetiky a Scientológie boli obnovené a v ich neporušenej forme uchované pre večnosť. Naveky sa na to bude pamätať ako na Zlatý Vek Vedomosti (angl.: Golden Age of Knowledge) a zahŕňa celú chronologickú cestu objavov L. Rona Hubbarda. Výsledkom je, že Scientológia exponenciálne pokračuje v expanzii a jej budúce prežitie je zaistené.