L. Ron Hubbard definoval etiku ako “rozum a opatrenie pre optimálne prežitie”.

V Scientológii je etika racionálny systém založený na určitom počte praktických pravidiel.

Pán Hubbard poznamenal: “Nečestné chovanie je proti prežitiu. Čokoľvek, čo spôsobuje deštrukciu jedincom, skupinám alebo marí budúcnosť rasy, je nerozumné a zlé.”

Človek už dlho požadoval spôsob, ktorým by sa mohol dať na tú pravú cestu. Už 500 rokov pred Kristom náboženské viery zistili, že spoveď človeka duchovne oslobodí od bremena hriechu.

V Scientológii bolo objavené, že spovedný typ auditingu – priznanie, pomáha človeku, ktorý zhrešil proti svojmu vlastnému etickému kódexu a etickému kódexu svojej skupiny, zbaviť sa bremena a opäť sa cítiť dobre ako jedinec a byť prispievajúcim členom skupiny.

L. Ron Hubbard napísal: “Žiadny človek, ktorý nie je čestný, nemôže byť slobodný – je vo svojej vlastnej pasci. Keď jeho činy nemôžu byť odhalené, potom je väzňom. Musí ich tajiť pred svojimi spoločníkmi a je otrokom vlastného svedomia.”

Naviac, k spovednému auditingu, Scientologický etický systém zahrňuje súbor technológie pomenovaný vzorce kondícií. Pán Hubbard objavil, že existujú rôzne stavy existencie, v ktorých človek funguje / “kondície” / a že existujú presné vzorce spojené s týmito fungujúcimi stavmi. Každý vzorec má určitý počet presných krokov.

Človek si môže určiť v akej kondícii alebo fungujúcom stave svojho života sa nachádza a aplikovať vzorce kondícií, aby sa dostal do vyššej (lepšej) kondície. Zatiaľ čo je to veľmi jednoduché, také akcie sú celkom mocné a umožnili miliónom ľudí zlepšiť kondície ich života spôsobmi, ktoré nikdy nepovažovali za možné. A toto sú len dva prostriedky z bohatstva etickej technológie, ktorá v Scientológii existuje.

Kompletné informácie o tomto predmete obsahuje kniha Úvod do Scientológickej etiky od L. Ron Hubbarda.