Preclear je niekto, kto dostáva Scientologický alebo dianetický auditing na svojej ceste k tomu, aby sa stal Clearom. Vďaka auditingu zisťuje viac o sebe a o živote.

Študent je niekto, kto podrobne číta, aby sa naučil a potom používal materiály, ktoré študoval. Človek študuje Scientológiu pre seba a používa ju presne ako je stanovené. Potom si tvorí vlastné závery o tom, či zásady, ktoré sa naučil sú alebo nie sú pre neho správne a funkčné.

Auditor je dianetickým alebo Scientologickým odborníkom v technológii auditingu. Auditor znamená “niekto, kto počúva” (z lat. audere). Auditor počúva a odhaduje, používajúc štandardnú technológiu pre preclearov, aby im pomohol dosiahnuť schopnosti, ktoré sú určené v Tabuľke klasifikácie, stupňov a vedomia. Práca auditora spočíva v požiadaní precleara aby sa na nejakú vec pozrel a potom ho nechal ho to urobiť.