E-meter je skrátený názov pre elektropsychometer.

Je to náboženský nástroj, používaný ako duchovné vodítko v auditingu. Používa ho jedine Scientologický duchovný, aby pomohol preclearovi (človek, ktorý je auditovaný) určiť a konfrontovať oblasti svojho duševného zmätku.

Samotný E-meter nerobí nič. Je to elektronický nástroj, ktorý meria duševný stav jedinca a napomáha presnosti a rýchlosti auditingu. E-meter nie je určeným alebo účinným nástrojom pre diagnostiku, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby. Kniha Porozumenie E-metra ponúka jednoduché vysvetlenie toho, ako E-meter funguje a čo naozaj meria. Aby človek pochopil, čo E-meter robí, je nutné pochopiť niektoré základné Scientologické pojmy.

Existujú tri základné časti človeka – myseľ, telo a thetan.

Thetan je nesmrteľná duchovná bytosť. On, thetan, obýva telo, ktoré je strojom, zloženým z uhlíku a kyslíka. Má myseľ, ktorá je zbierkou mentálnych obrázkových predstáv, ktoré vytvoril.

Tieto obrázky majú váhu a hmotu a môžu rušivo zasahovať človeka, keď je emočne rozrušený.

To je práve to, čo spôsobuje, že E-meter ukazuje rušivé pôsobenie takých obrázkov na telo.

E-meter púšťa do tela veľmi nízky elektrický prúd o napätí asi jeden a pol voltu. Je to približne množstvo prúdu, ktorý sa vyskytuje v priemerných náramkových hodinkách na baterky.

Keď človeka niečo napadne, pozerá sa na obrázok, opäť prežíva udalosť alebo keď posunie určitou časťou obrázku vo svojej mysli, pohybuje a mení aktuálnu mentálnu hmotu a energiu. Tieto zmeny v ľudskej mysli ovplyvňujú slabunký tok elektrickej energie, vyrábanej E-metrom, ktorá spôsobuje, že sa ručička na jeho stupnici začne pohybovať.

E-meter takto meria zmeny, ktoré spôsobuje duchovná bytosť vo svojej mysli i napríklad pohyb duševných hmôt okolo neho a je svojim charakterom náboženským nástrojom.

E-meter je používaný k tomu, aby pomohol človeku, ktorý je auditovaný, odhaliť pravdu. Určením miest duševného alebo duchovného rozrušenia E-meter pomáha preclearovi presne určiť to, na čo sa má v auditingu zamerať pozornosť.