Scientológ môže len s problémami dosahovať duchovný pokrok vo svojom auditingu alebo štúdiu, keď je v spojení s niekým, kto je utlačovateľský alebo nepriateľský voči Scientológii alebo voči jej zásadám. Môže sa vďaka Scientológii cítiť lepšie, ale potom môže stratiť svoje prínosy a uvedomenia, pretože je znehodnocovaný nepriateľskou osobou. Aby to vyriešil, buď zvládne nepriateľstvo danej osoby pravdivými údajmi o Scientológii alebo ako posledná možnosť, keď všetky pokusy ju zvládnuť zlyhali, od tejto nepriateľskej osoby sa oddelí.

V roku 1983 L. Ron Hubbard jasne definoval dva termíny, „oddeliť sa“ a „zvládnuť“, týkajúce sa tohto predmetu.

Termín „zvládnuť“ najbežnejšie znamená urovnať situáciu s inou osobou použitím technológie komunikácie.

Termín „oddelenie“ je definovaný ako seba-určené rozhodnutie uskutočnené človekom, že už nebude viac spojený s niekým iným. Je to prerušenie komunikačnej línie.

Základný princíp zvládania alebo oddelenia sa existuje v akejkoľvek skupine a ani tá naša nie je výnimkou.

Je to podobne ako v jednaní zo zločincom. Keď nie je zvládnutý, spoločnosť podnikne jediné riešenie: Odlúči zločinca od spoločnosti. Inými slovami, odstránia chlapíka zo spoločnosti a dajú ho do väzenia, pretože nezvláda svoj problém. Lebo inak neprestane páchať kriminálne činy voči ostatným.

Človek, ktorý sa oddelí, jednoducho uplatňuje svoje právo komunikovať alebo nekomunikovať s určitou osobou. Je to jedno z najzákladnejších práv človeka.

Ale komunikácia je dvojcestná, povedal pán Hubbard. “Keď má niekto právo komunikovať, potom musí mať rovnaké právo neprijímať komunikáciu od iného človeka. To je konečný dôsledok práva komunikovať, ktorý nám dáva právo na súkromie.”

Ďalším príkladom je manželstvo: V monogamnej spoločnosti je taká dohoda, že človek bude žiť v manželstve v dobe jeho trvania iba s jedným človekom. Keď jeden z partnerov, povedzme manžel, začne mať vzťah na druhej dynamike s inou osobou než s manželkou, jeho žena má právo trvať buď na tom, aby táto komunikácia skončila, alebo ukončiť manželstvo.

V tomto prípade by malo byť pre manželku optimálnym riešením vyriešiť situáciu komunikáciou tak, aby svojho manžela, ktorý porušuje dohody, zvládla. Keď to ale nie je možné, potom nemá manželka inú možnosť než sa oddeliť (jednoducho prerušiť manželské komunikačné línie rozvodom). Urobiť niečo iné znamená len katastrofu, pretože manželka je spojená s niekým, kto je nepriateľský k pôvodným dohodám, na ktorých bolo ich manželstvo založené.

S technológiou zvládania alebo oddelenia nerobia Scientológovia nič iné než ktorákoľvek iná spoločnosť, skupina alebo manželstvo už po tisíce rokov.