Nie. Nie sú vôbec žiadne diétne zákony a žiadne všeobecné zákazy proti fajčeniu alebo pitiu.

Jediné hlavné smernice v Scientológii hovoria, že nie je dovolený alkohol pred alebo po dobu auditovacích sedení a že nie je dovolené žiadne pitie alkoholu pred alebo počas doby štúdia. Účinky alkoholu by znemožnili dosiahnutie prínosov, ktoré môže človek mať z auditingu alebo zo štúdia.

Fajčenie je zakázané v študovniach alebo v dobe auditingových sedení, pretože by to mohlo rušiť niekoho alebo ostatných. Pravidlá pre chovanie študenta sú vypracované v cirkevnej smernici nazvanej “Vedenie študenta k prijateľnému chovaniu”.