Nie.

Ľudia sú jedineční dokonca hoci majú určité problémy a aberácie spoločné.

Keď sa oddelia od tej časti mysle, ktorá funguje na báze podnetu a reakcie, stanú sa viac sami sebou, unikátnejší, individuálnejší a naučia sa veriť si. V podstate Scientológia povzbudzuje to, že človek si je viac vedomý samého seba a je schopný vyjadriť svoje vlastné unikátne bytie.

Scientológia človeka učí udržovať si a hájiť osobnú integritu a naplno sa rozvíjať ako jednotlivec.