Nie. V skutočnosti to, čo robíme, je presný opak. Oslobodzujeme ľudí a umožňujeme im, aby mysleli slobodne.

Milióny členov Scientológie z doslova všetkých profesií sú toho svedkom pre svoje pozitívne prínosy, ktoré mali zo Scientológie. Spoločným rysom príbehu ich osobného úspechu je to, že teraz kontrolujú svoj život viac než kedykoľvek predtým.

V podstate bol L. Ron Hubbard jedným z prvých, kto objavil experimenty so skutočnou kontrolou mysle a jej vymývaním militaristickými a výzvednými agentúrami Spojených štátov v II. Svetovej vojny a po nej.

L. Ron Hubbard nazval tieto techniky „pain – drug – hypnosis“, čiže PDH.

Vo svojej knihe Veda o prežití z roku 1951, pán Hubbard napísal:

„Existuje iná forma hypnotizmu… Táto forma bola starostlivo strážená a uchovaná v tajnosti určitými vojenskými a výzvednými organizáciami. Je to strašná vojnová zbraň a môže sa oveľa viac použiť v ovládnutí spoločnosti než atómová bomba. To nie je žiadne preháňanie skutočnosti. Rozsiahlosť tejto formy hypnózy v špionážnej práci je v dnešnej dobe tak veľká, že je dávno preč doba, kedy by ľudia mali byť kvôli tomu znepokojení. K odhaleniu tohto druhu hypnózy bol potrebný dianetický procesing. Inak by bola hypnóza typu „bolesť – droga – hypnóza“ z dohľadu, nepodozrievaná a neznáma.“

Nielen, že odhalil tak očividné deštruktívne experimentovanie, ale technológia, ktorú vyvinul, nazvaná Dianetika, mohla zrušiť účinky PDH a oslobodiť človeka z pazúrov ovládania mysle.

Až po rokoch sa pán Hubbard dozvedel o týchto vládou podporovaných experimentoch psychiatrického ovládania mysle. Dokumenty vydané na základe Aktu slobody informácií podrobne vylíčili do akého rozsahu boli tieto techniky používané.

V priebehu rokov Scientologická cirkev odhalila početné príklady vymývania mozgov a praktiky ovládania mysle, také ako boli príklady zahrnuté do takzvaného “deprogramovania”.

V týchto prípadoch boli ľudia zajatí a prinútení zrieknuť sa vybranej náboženskej alebo politickej skupiny, zvyčajne použitím formy nátlaku, odoprením jedla alebo spánku a niekedy i pomocou drog.

Tieto praktiky sú v úplnom rozpore s cieľmi Scientológie, ktoré majú oslobodiť človeka a vrátiť mu schopnosť riadiť svoj vlastný život.