Sea organizácia zvyčajne zmieňovaná ako Sea Org je náboženský rád, ktorý existuje v rámci formálnej štruktúry cirkvi. Skladá sa z najoddanejšieho Scientologického personálu, ktorý sa rozhodol zasvätiť svoj život dodávaniu a expanzii Scientológie.

Sea organizácia nemá žiadnu samostatnú spoločenskú štruktúru alebo totožnosť a jej členovia pracujú pre rôzne iné Scientologické cirkvi a podliehajú ako všetci ďalší zamestnanci tejto cirkvi príkazom a inštrukciám správnej rady.

Sea Org bol založený v roku 1967 a naraz fungoval na určitom množstve lodí.

Bol založený na pomoc L. Ron Hubbardovi s výskumom skorších civilizácií a aby robil dohľad nad organizáciami Scientologickej cirkvi po celom svete kvôli zachovaniu expanzie Scientológie. Je rovnako poverený dodávaním pokročilých Scientologických služieb.

Sea organizácia si ponecháva svoje meno na oslavu skutočnosti, že život zakladateľa bol spojený hlavne s morom. Existuje, aby pomohla udržovať funkčnosť Scientológie.