Servisná organizácia Flag, (angl. Flag Ship Organization – FSO), často zmieňovaná ako „Flag“, sídli na Floride v Clearwater, USA.

Dodáva pokročilé duchovné štúdium a auditing. Ponecháva si svoje meno z dní, keď bolo používané k pôsobeniu z admirálskej lode Apollo (“Flag” znamená v navigačnom zmysle “admirálska loď alebo loď, ktorá dáva príkazy iným lodiam”).