Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia. Organizácia je potrebná preto, aby sa dala technológia k dispozícii ľuďom a učila ich používať ju.