Dianetika je technológia, ktorá odhaľuje zdroj nežiadúcich pocitov a emócií, nehôd, zranení a psychosomatických chorôb a ktorá podáva spôsoby na zvládanie týchto stavov.

Dianetika pochádza z gréckeho diaskrz a latinského nousduša. Ďalej je definovaná ako „to, čo spôsobuje duša telu“.

Scientológia je štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe, vesmíru a inému životu. Používa sa na zvýšenie duchovnej slobody, inteligencie, schopnosti a aby človeku umožnila uskutočniť svoju vlastnú nesmrteľnosť.

Dianetika a Scientológia sú samostatné obory, ale dodávanie každého z nich má spoločné niektoré prostriedky, ako E-meter a základné pravidlá auditingu.