L. Ron Hubbard objavil jediný zdroj stresu, ťažkostí, pochybností o sebe a psychosomatických chorôb – reaktívnu myseľ.

V jeho knihe Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví podrobne popísal reaktívnu myseľ a vypracoval praktickú technológiu, ktorá sa dá ľahko naučiť, ako sa dá reaktívna myseľ zvládnuť a dosiahnuť tak stav Clear. Touto technológiou je Dianetika (čo znamená „skrz myseľ”).