Myseľ je v podstate komunikačný a kontrolný systém medzi tetanom, duchovnou bytosťou, ktorou je človek sám, a jeho prostredím. Skladá sa z obrázkov mentálnych predstáv, ktoré sú záznamami minulých skúseností. Jedinec používa svoju myseľ, aby zaujal postoj k problémom týkajúcich sa prežitia a vyriešil ich a aby smeroval svoje úsilie podľa týchto riešení.