Tento kurz môže študovať ktorýkoľvek Scientológ, ktorý študuje Scientológiu alebo Dianetiku. Tento kurz poskytuje zhodnotenie najväčších svetových náboženstiev, pôvod náboženstiev a filozofie Scientológie, Scientologické etické kódexy a cirkevné ceremónie. Človek sa rovnako naučí dodávať služby a vykonávať základné povinnosti duchovného.