Každý kurz trvá tak dlho ako trvá.

Študent prechádza jednotlivým kurzom svojim vlastným tempom, riadi si sám svoj pokrok. Ako dlho to trvá, to záleží na tom, ako dôkladne používa Študijnú technológiu a ako poctivo dokončuje každý bod na svojom kontrolnom liste predtým než postúpi k ďalšiemu bodu.

Dĺžka každého kurzu záleží rovnako na tom, koľko hodín týždenne študuje. Priemerne trvajú Scientologické kurzy asi od niekoľkých dní (pri najpočiatočnejších kurzoch) do niekoľkých mesiacov (pri pokročilejšom štúdiu).

Úvodné kurzy sú naplánované na jeden týždeň pri 2 a pol hodine štúdia denne. Akademické štúdium na audítora trvá zvyčajne dva týždne pri štyridsiatich hodinách týždenne pre každú individuálnu úroveň.

Doba požadovaná k ukončeniu pokročilejších kurzov je dosť značná. Saint Hillský špeciálny inštruktážny kurz, ktorý je chronologickým štúdiom Scientológie a Dianetiky od roku 1948 do dnešnej doby, zaberie približne jeden rok pri štyridsiatich hodinách štúdia týždenne.

Tento kurz poskytuje Scientológovi celkový filozofický a technický vývoj tohto odboru a je to najrozsiahlejší študijný kurz v Scientológii.

Cirkevný personál zaisťuje profesionálne a dôkladné vyškolenie audítorov, aby mohli dosahovať u svojich preclearov najlepšie výsledky.