Scientologické štúdium je unikátne.

Každý kurz sa robí podľa kontrolného listu. Kontrolný list je zoznam materiálov, rozdelených do častí, kde je vypracovaná teória a praktické kroky, ktoré keď sú ukončené, privedú človeka k ukončeniu štúdia. Body, ktoré obsahuje kontrolný list, ako knihy, nahrávky prednášok a iné písomné materiály predstavujú požadovanú znalosť predmetu.

Každý študent sa pohybuje po svojom kontrolnom liste svojou vlastnou rýchlosťou. Toto je zárukou, že nikto nie je nikdy zdržovaný pomalšími študentmi a nikto nie je pod tlakom rýchlejších študentov.

Vyškolený odborný asistent kurzu je vždy k dispozícii pre pomoc študentovi, aby mu poradil presné materiály, odpovedal na jeho otázky a zaistil, aby používal štandardnú študijnú technológiu pre dosiahnutie úplných ziskov zo štúdia.