Prvým krokom, ktorý by mal človek urobiť vo svojom štúdiu Scientológie, je prečítať si knihu Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví alebo Scientológia: Základy myslenia.

Môže to študovať na korešpondenčnom kurze, ktorý je určený k tomu, aby pomohol človeku pochopiť úplné základy kníh L. Ron Hubbarda a aby sám pre seba zistil, čo Scientológia je.

Lekcia kurzu sa ukončí a pošle poštou odbornému asistentovi korešpondenčného kurzu, ktorý ich ohodnotí a informuje študenta spiatočnou poštou aké je jeho hodnotenie a o akýchkoľvek častiach tejto knihy, ktoré by nepochopil.

Po ukončení knihy alebo externého kurzu by mal ísť do cirkvi a navštíviť jedného z registrátorov z Divízie pre verejnosť, ktorý mu môže pomôcť rozhodnúť sa, ktorý kurz by mal urobiť ako ďalší.

Je k dispozícii veľa rôznych služieb. Napríklad existuje veľa kurzov pre zlepšenie života na tému manželstva, detí, práce, vzťahov s inými ľuďmi a osobnej integrity. Tie pomáhajú človeku pohnúť sa v určitej životnej oblasti zo stavu efektu do stavu príčiny.

Alebo je tu Hubbardov Dianetický Seminár, ktorý využíva techniky dianetického auditingu založenej na Dianetike: Modernej vede o duševnom zdraví, poskytujúc človeku toľko dianetického auditingu, koľko chce a dávajúc mu skúsenosti s aplikovaním Dianetiky na iných ľuďoch.

Je tu tiež kurz Komunikáciou k úspechu, ktorý učí základným komunikačným schopnostiam, ktoré človek potrebuje, aby bol úspešný v spoločnosti alebo v iných situáciách.

Konkrétne je najlepšie pohovoriť si s človekom, aby sa zistilo, ktorý z množstva dostupných kurzov je najvhodnejší pre to, čo chce človek vo svojom živote zvládnuť alebo zlepšiť.