Štúdium dáva človeku poznatky a prostriedky na lepšie zvládanie života. Základným údajom v Scientológii je, že to, čo sa človek naučí je hodnotné iba do takej miery, do akej to môže byť použité a keď to človeku pomáha lepšie si viesť v živote.

A z tohto dôvodu je Scientológia správne pomenovaná ako aplikovaná náboženská filozofia.

Informácie a technológia, ktoré sa človek učí, nie sú určené len pre zvýšenie jeho chápania (aj keď to sa rozhodne stane tiež), ale sú pre POUŽÍVANIE.

I keď sa mnohí Scientológovia stali praktikujúcimi duchovnými, mnohí ďalší jednoducho používajú tieto údaje vo svojom každodennom živote, v zamestnaní a u svojich priateľov a členov rodiny. Podávajú správy o tom, že vedia lepšie čeliť životu, ich schopnosti sa zvýšili a sú šťastnejší, pretože víťazia v životnej hre.