Po každom väčšom študijnom kurze v Scientológii nasleduje internship (prax). Je to obdobie auditovania ostatných pod dohľadom technického experta. Týmto spôsobom sú auditorské schopnosti vybrúsené na veľmi vysokú úroveň odbornej dokonalosti.