Odkaz na Tabuľku klasifikácie, postupu a vedomia najlepšie vysvetlí rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi.

Na pravej strane tejto tabuľky sú rôzne stupne, ktorými človek prechádza, keď dostáva auditing. Každý stupeň v zozname má stĺpec pre „získanú schopnosť“, ktorý popisuje zvýšené úrovne vedomia a schopnosti dosiahnuté na každom stupni. V auditingu človek pracuje smerom k zlepšeniu seba samého a k získaniu poznania a obnovenia svojej duchovnej prirodzenosti a schopností. Dosahuje to po gradiente (postupné priblíženie sa k niečomu, krok za krokom), takže tieto stavy bytia, ktoré sú zdanlivo „príliš vysoko nad človekom“ môžu byť dosiahnuté s relatívnou ľahkosťou.

Ľavá strana tabuľky popisuje postupné kroky štúdia, pri ktorých človek získava poznatky a schopnosti potrebné k auditovaniu iných na každej úrovni. Každý kurz na zozname zahrňuje popis predmetu, ktorý je na tej úrovni študovaný. V štúdiu sa človek učí o rôznych aspektoch života za účelom pomoci druhým.

Tieto dve rozdielne cesty sú súbežné. Optimálne je, keď človek ide oboma cestami. Tabuľka je pre človeka vodítkom od tej doby, čo sa po prvýkrát zoznámil so Scientológiou a ukazuje mu základné poradie, v ktorom dostane auditing a štúdium.