Dianetické a Scientologické technológie sú veľmi presné a dobre overené postupy, ktoré fungujú v 100% prípadoch, u ktorých sú štandardne používané.

Jedinou podmienkou je to, že preclear tam musí byť z vlastného rozhodnutia a musí dodržovať po dobu auditingu pravidlá pre preclearov, aby boli zaistené optimálne výsledky.

Cirkev nedáva žiadne záruky výsledkov, pretože auditing je niečo, čo vyžaduje aktívnu účasť človeka samotného. Auditing nie je niečo, čo sa človeku robí, je to niečo, čo sa robí a človek sa toho aktívne zúčastňuje.