Exteriorizácia je stav thetana, človeka samotného, keď je mimo svoje telo buď s plným vnímaním alebo bez neho, ale ešte je schopný kontrolovať a zvládať telo. Exteriorizácia je osobná záležitosť každého jednotlivca. Je známe, že veľa, Scientológov sa dostalo mimo svoje telo, takže by vás to vôbec nemalo prekvapiť keď sa vám to stane tiež v nejakom bode vášho auditingu.

To sa môže v auditingu prihodiť kedykoľvek. Keď sa človek dostane von z tela dosiahne istoty, že je sám sebou a nie svojim telom.