Clear je schopný byť v živote príčinou viac než naň reagovať. Clear je racionálny v tom, že vytvára najlepšie možné riešenia s tými údajmi, ktoré má a zo svojho hľadiska. Clear doťahuje veci dokonca a zvládne ich viac ako predtým než sa stal Clearom.

Nech bola úroveň vašich schopností predtým, než ste sa stali Clearom akákoľvek veľmi sa zvýši po tom, čo sa ním stanete.