Nie, naopak, Clear je schopný používať a prežiť akúkoľvek emóciu. Jedine bolestné, reaktívne, nekontrolované emócie odídu z jeho života. Cleari sú veľmi zodpovední ľudia. Keď je niekto Clearom, je viac sám sebou.

Jedinou stratou je strata negatívna, reaktívna myseľ, ktorá bránila človeku, aby bol sám sebou.