Existuje viac stavov vedomia a schopností, ktoré môžu byť dosiahnuté nad stavom Clear, pretože on je Clear len na prvej dynamike. Keď už je človek raz Clearom, chce pokračovať v auditingu, aby dosiahol tieto vyššie stavy.