OT (Operujúci thetan) je stav duchovného vedomia, v ktorom je človek schopný ovládať seba i svoje okolie. OT je niekto, kto vie, že vie a vie pôsobiť pozitívne a prospešne pre prežitie na všetkých svojich dynamikách. On bol úplne oboznámený so svojimi schopnosťami thetana a môže ochotne a vedome byť príčinou nad životom, myslením, hmotou, energiou, priestorom a časom.

Ako sa človek stáva čím ďalej viac OT, stáva sa schopnejším, rozhodnejším a zodpovednejším.