Predovšetkým to poskytne mladému človeku istotu a vedomosti pri zaoberaní sa akýmkoľvek možným druhom ľudských problémov či už vo vzťahoch medziľudských, rodinných, organizačných, etických, morálnych alebo náboženských.

Za druhé by to malo zaistiť povolanie, náplňou ktorého je pomoc ľuďom zo všetkých oborov a spoločenských vrstiev, aby získali Väčšie uvedomenie a rešpekt pre seba i ostatných.

Auditori sú žiadaní v každej Scientologickej cirkvi a misii na celom svete. Preto by vaše dieťa naplnilo dopyt po auditoroch a štedro prispelo k pretváraniu sveta na duševne zdravšie a bezpečnejšie miesto tým, že by vyštudovalo na auditora.