Samozrejme. Podľa presvedčenia cirkvi „Všetci ľudia akejkoľvek rasy, farby alebo náboženského vyznania bolí stvorení s rovnakými právami“. A tak, nie sú stanovené žiadne obmedzenia v tom, kto môže dostať a mať zisk zo Scientologických služieb.

Existujú Scientológovia všetkých rás, farieb a náboženských prostredí.

Napríklad sú dianetické a Scientologické organizácie v Ghane, Zaire, Zimbabwe, Etiópii a Sierre Leone spoločne s inými krajinami a čierny Scientológovia používajú Scientologickú technológiu vo svojich spoločenstvách, kedykoľvek je to nutné. Cirkev presadzuje, aby Oddelenie etnických záležitostí špecificky ovplyvňovalo a pracovalo s menšinami.