Ako nevlastné deti nemeckého diktátora Bismarcka a neskôr Hitlera a nacistov, formovala psychiatria a psychológia filozofický základ pre masové vyvražďovanie ľudí v I. a II. Svetovej vojne. Psychiatria používa elektrický šok, mozog mrzačiaci psychochirurgiu a myseľ poškodzujúce drogy, aby zničila človeka a urobila ho „poslušným a tichým“ v mene „liečenia“.

Psychiatrické metódy zahŕňajú vraždenie ľudských bytostí a ich duševného zdravia sú cirkvou odmietané. Scientológovia sa pokúšajú vytvoriť svet bez vojny, šialenstva a kriminality. Psychiatria sa snaží vytvoriť svet, kde je človek znížený do stavu robota alebo narkomana, živej mŕtvoly, čiže človeka žijúceho iba biologicky tak, aby mohol byť ovládaný.

Zásadný rozdiel medzi Scientológiou a psychiatriou je v tom, že psychiatri rutinne hovoria svojim pacientom to, o čom si myslia, že s nimi nie je v poriadku. To podsúva klamstvá alebo nápady, ktoré nie sú pravdivé pre človeka samotného, a tak psychiatrická „terapia“ porušuje základnú integritu človeka.

Na druhej strane Scientologická technológia umožňuje človeku, aby si sám zistil zdroj svojich problémov a dáva mu schopnosť zlepšovať kondície vo vlastnom živote a vo svojom okolí.

Zásadný rozdiel spočíva v skutočnosti, že Scientológia uznáva, že človek je duchovná bytosť, zatiaľ čo psychiatri vidia človeka ako zviera. Scientológia je náboženstvo. Psychiatria je v silnom rozpore so všetkými náboženstvami, pretože nespoznáva dokonca ani to, že človek je duchovná bytosť.

Scientológovia vonkoncom nesúhlasia s vynútenými a škodlivými psychiatrickými metódami, nedobrovoľnou hospitalizáciou a liečením, násilným omamovaním, elektrokonvulznou šokovou terapiou, lobotómiou a s inými psychochirurgickými operáciami.

Podľa vyznania Scientologickej cirkvi liečenie chorôb duševného pôvodu by nemalo byť akceptované v náboženských odboroch. Dôvodom je to, že násilné psychiatrické terapie zapríčiňujú duševné otrasy. Psychiatria prinajlepšom potlačuje životné problémy a prinajhoršom zapríčiňuje vážne škody, nenapraviteľné zhoršenie stavu v živote človeka a dokonca smrť.