Tieto aktivity by samy osebe zaplnili celú knihu, ale tu je niekoľko príkladov, ktoré sú typické pre veci, ktoré i Scientológovia robia po celom svete.

Scientológovia pravidelne organizujú akcie darovania krvi, aby darovali krv chorým, Červenému krížu a iným podobným organizáciám. Pretože Scientológovia neužívajú škodlivé drogy, táto darovaná krv neobsahuje drogy, je vítaná tými, čo sú zodpovední za starostlivosť o zdravie.

Scientológovia pravidelne organizujú akcie na získanie hračiek, jedla a oblečenia, aby urobili život šťastnejší pre tých, čo to potrebujú.

Každoročne v sezóne sviatkov sú obzvlášť aktívny v tejto oblasti. Napríklad v Kalifornii v centre Hollywoodu Scientológovia stavajú na každé Vianoce „Zimnú scénu rozprávkovej zeme“, doplnenú vianočným stromčekom, Santa Klausom a dokonca „snehom“, tvoriacim tradičné vianočné prostredie pre deti, ktoré by možno žiadne iné nevideli.

Skupina Scientológov v Kanade trávi každoročne veľa týždňov zakladaním fondov, aby sponzorovali pobyty v letných táboroch pre chudobné deti.

Členovia cirkvi používajú svoje umelecké talenty, aby prinášali nové skúsenosti a radosť deťom organizovaním bábkových predstavení v ústavoch pre siroty, v školách a predajných priestoroch a kúzelnícke programy pre deti v detských domovoch.

Scientológov je možné nájsť v mnohých spoločnostiach, prispievajúcich k starostlivosti o staršie osoby. Navštevujú domovy pre dôchodcov a usporadúvajú zábavné predstavenia, kreslia obrázky alebo len prídu na krátku návštevu a porozprávajú sa so staršími občanmi.

Stretnete sa tiež so Scientológmi, ktorí pomáhajú „v poriadkových akciách“ a rovnako pomáhajú zraneniam v nemocniciach pre veteránov. Scientológovia prevzali vedúcu úlohu v boji proti zneužívaniu drog aktívnym vzdelávaním štátnych úradníkov a spoločenských skupín o nebezpečenstve drog a riešení týchto problémov. Existuje veľa skupín, ktoré využívajú technológiu L. Ron Hubbarda a oslobodzujú ľudí od škodlivých účinkov drog.

Technológia L. Ron Hubbarda zaoberajúca sa tým ako študovať, bola a je používaná Scientológmi na celom svete, aby pomohla študentom či učiteľom. Jedno takéto miesto, kde táto technológia urobila hlavné nájazdy v boji s negramotnosťou, je v Južnej Afrike, kde dobre cez milión rodných Afričanov zlepšilo svoju schopnosť študovať.

Ďalšou dôležitou oblasťou aktivít je pre Scientológov zvýšenie noriem mravnej úrovne v spoločnosti. Scientológovia na celom svete distribuovali desiatky miliónov výtlačkov nenáboženského etického kódexu nazvaného „Cesta ku šťastiu“, ktorý je teraz k dispozícii vo viac než dvadsiatich rôznych jazykoch. Používanie tohto kódexu viedlo k znovuoživeniu cieľa pre ľudí všetkých dôb, ktorí používajú jednoduché pravdy vo svojich životoch a v prostredí okolo nich.

Cirkev a mnoho jej členov sa rovnako angažuje v aktivitách medzi náboženstvami, ktorých hlavnou snahou bola aj práca s hlavnými predstaviteľmi iných náboženských vyznaní v oblastiach dialógu medzi týmito náboženstvami, náboženskej slobody, ústavného zákona a vydania výtlačkov „náboženstvo v spoločnosti“, všetko je smerované k ochraňovaniu a napomáhaniu náboženskej slobody pre každého.

Ďalšou zvyčajnou aktivitou pre Scientológov je odhaľovať a vykoreňovať porušovanie ľudských práv páchaných psychiatriou. Veľa Scientológov to robí ako členovia Občianskej komisie pre Ľudské práva (CCHR), reformnej skupiny, ktorá bola založená cirkvou v roku 1969.

Členovia tejto skupiny aktívne skúmajú psychiatrické zneužívanie a dávajú to na známosť prostriedkom, zákonodarcom a iným skupinám podieľajúcim sa na ochrane Ľudí pred brutálnymi psychiatrickými technikami. Takéto praktiky ako psychochirurgia, elektrošoková terapia a podávanie nebezpečných psychiatrických drog zničilo mysle a životy miliónom ľudí.

Vďaka snahám Scientológov pracujúcich pre CCHR (Občiansku komusiu za ľudské práva) sa zvýšilo povedomie verejnosti o katastrofálnych výsledkoch psychiatrických metód a boli podniknuté hlavné kroky pre vylúčenie takýchto praktík mimo zákon.