Nie. Cieľom Scientológie je, ako ho vyjadril L. Ron Hubbard, vytvorenie „civilizácie bez šialenstva, bez zločinov a bez vojny, kde schopní môžu prosperovať a čestní Ľudia môžu mať svoje práva a kde má človek slobodu, aby mohol stúpať k väčším výškam…“

„Nesnažíme sa o žiadnu revolúciu. Usilujeme len o evolúciu do vyšších stavov bytia pre človeka ako jedinca a pre spoločnosť.“