Cirkev bola na súde vo viacerých krajinách, aby potvrdila právo náboženskej slobody. Ako jeden z príkladov poslúži Austrália, právna akcia ohľadne cirkvi priniesla významné víťazstvo, ktoré veľmi rozšírilo náboženskú slobodu po celej zemi.

Keď v Spojených štátoch cirkev použila Akt informačnej slobody tým, že vzala vládnych činiteľov k súdu a považovala ich za zodpovedných a povinných dodať vysvetlenie o vydaní dôležitých dokumentov pre verejnosť o rôznych veciach, bolo to ohlásené ako potrebná a dôležitá akcia pre zaistenie čestnosti vo vláde.

V určitých prípadoch cirkev využila súdy k ochrane svojich materiálov chránených autorským právom alebo k zaisteniu toho, že ich práva a práva ich členov budú chránené.

Po dobu cirkevných dejín niekoľko bezohľadných individualít bez svedomia, chtivých po peniazoch, spozorovali ako Scientológia prosperuje, ako sa rýchlo šíri, a tak zneužili právny systém, aby sa pokúsili napchať si vlastné vrecká. V malej hŕstke takýchto prípadov i napriek tomu zlyhali.