Komunikačný proces s telom

     Komunikačný proces s telom sa používa, keď je osoba chronicky mimo komunikácie so svojím telom ako napríklad po chorobe alebo zranení, alebo ak bola osoba po dlhšiu dobu pripútaná na lôžko.

     Komunikačný proces s telom žiadnym spôsobom nenahrádza alebo neobmieňa dotykový alebo kontaktný asist. Ak bola osoba zranená alebo ak má na tele určité miesta, kde je potrebný asist, mal by byť vykonaný dotykový alebo kontaktný asist.

     Tento proces môže byť vykonaný len po nevyhnutnom lekárskom ošetrení alebo po vykonaní iných nevyhnutných asistov. Nerobí sa namiesto nich.

     Účelom tohto procesu je umožniť človeku znovu zaviesť komunikáciu so svojím telom.

Postup

     1. Osoba leží na chrbte na gauči, posteli alebo lôžku. Vykonávanie tohto asistu na oblečenom človeku s vyzutými topánkami prináša uspokojivé výsledky. Všetky veci, ktoré škrtia, ako kravata alebo tesný opasok, by mali byť odstránené alebo uvoľnené. Nie je potrebné dávať dole oblečenie, až na ťažké alebo objemné zvršky.

     Tam, kde sa vykonáva viac ako jedno sedenie (časový úsek, počas ktorého trvá proces) tohto asistu, je výhodné polohu tela meniť tak, že osoba každé druhé sedenie leží na bruchu.

     2. Použite povel „Vnímaj moje ruky“ („Vnímaj moju ruku“ v prípadoch, kde je použitá len jedna ruka.)

     3. Vysvetlite osobe účel procesu a povedzte jej v krátkosti, čo budete robiť.

     4. Nechajte osobu zavrieť oči. Potom položte ruky na jej ramená, vezmite ich istým, ale jemným zovretím, pričom používajte dohovorenú silu a dajte povel.

     5. Keď osoba odpovie, že to urobili, potvrďte jej to.

     6. Prikladajte svoje ruky na rôzne miesta na tele, dávajte povel a potvrdzujte osobe vždy, keď odpovie. Dotýkajte sa hrudníka, prednej strany hrudníka, bočných strán hrudníka, oboch strán brucha v páse, potom sa jedna ruka pohybuje na bruchu v smere hodinových ručičiek. (V smere hodinových ručičiek z toho dôvodu, že je to smer pohybu v hrubom čreve.) Pokračujte s oboma rukami na krížoch, s každou na jednej strane a pevne nadvihnite trup; každá ruka je umiestnená na jednom boku, s pevnejším tlakom na tieto kostnaté časti, potom oboma rukami dole po nohe ku kolenu a oboma rukami po druhej nohe ku kolenu, potom späť k prvej nohe a dole po lýtku, dolnej častí lýtka, po členku, nohe pod členkom, prstoch a dole po druhej nohe od kolena po prsty.

Umiestňovaním rúk na rôzne miesta tela a tým, že ich osoba vníma, môže byť niekto, kto je chorý alebo zranený, privedený späť k lepšej komunikácii s telom.

Umiestňovaním rúk na rôzne miesta tela a tým, že ich osoba vníma, môže byť niekto, kto je chorý alebo zranený, privedený späť k lepšej komunikácii s telom.

     Potom pracujte postupne smerom nahor k ramenám; dole po každej paži smerom k prstom; dajte obe ruky na šiju – každú z jednej strany, pokračujte po stranách tváre, po čele a zadnej časti hlavy, stranách hlavy potom von smerom ku končatinám.

     K dispozícii je nekonečné množstvo variant umiestňovania rúk, samozrejme za predpokladu, že vynecháte také miesta, ako je oblasť genitálií alebo zadku u obidvoch pohlaví a ženské prsia. Proces prebieha smerom hore a dole po tele smerom ku končatinám.

     7. V procese pokračujete tak dlho, až sa u osoby dostavia priaznivé zmeny, poznania a má veľmi dobré indikátory. V tomto bode môže byť asist ukončený. Povedzte osobe: „Koniec asistu“.

     V asiste by sa nemalo pokračovať za bod, kedy má osoba poznanie a veľmi dobré indikátory.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |