Nervový asist

    Medzi mnohými druhmi asistov v Scientológii existuje jeden, ktorý môže napraviť kĺby a chrbticu.

     Nazýva sa Nervový asist.

     Chiropraktická náprava chrbtice je často úspešná. Ale niekedy chrbtica opäť vybočí a musí byť opätovne naprávaná. Nervový asist bol vyvinutý v skutočnosti ako priateľská služba pre chiropraktikov, z ktorých ho dnes mnohí používajú.

     Podľa našej teórie nervy udržujú svaly v napätí a tie potom spôsobujú vybočenie chrbtice.

     Existuje dvanásť veľkých nervov, ktoré prebiehajú ľudskou chrbticou a tiahnu sa smerom od chrbtice von po oboch stranách ramien a chrbta. Týchto dvanásť nervov sa rozvetvuje do malých nervových dráh a nervových zakončení. Nervy pôsobia na svaly, a ak sú trvalo v napätí, môžu vysadiť chrbticu alebo iné časti telesnej stavby z ich pozícií.

     Nervy prenášajú šok z nárazov. Taký šok by mal vyprchať, ale zriedkakedy sa tak stane úplne. Nervy dávajú povely svalom. Pri náraze prebehne nervovými dráhami nával energie. Potom sa tento nával energie z malých zakončení nervových dráh vracia späť a výsledkom je nahromadenie energie, ktorá zostane stáť uprostred nervovej dráhy. Tak vznikne niečo, čomu sa hovorí „stojaca vlna“. Jednoducho tam stojí, nikam sa nehýbe.

Stojace vlny energie sa vytvárajú, keď šok z nárazu uviazne v nervovej dráhe.

Stojace vlny energie sa vytvárajú, keď šok z nárazu uviazne v nervovej dráhe.

     Nervový asist pozostáva z jemného uvoľňovania stojacich vín v nervových dráhach tela, zo zlepšenia komunikácie s telom a z dosiahnutia úľavy pre človeka.

Postup

     1. Povedzte osobe, aby si ľahla na brucho na posteľ, alebo lôžko. Potom prejdite dvoma ukazovákmi po oboch stranách blízko chrbtice smerom dole, pomerne rýchlo, ale nie príliš silno. Potom to ešte dvakrát zopakujte.

     2. To isté urobte opačným smerom tak, že sledujete tie isté dráhy dvoma prstami smerom nahor po chrbtici. Vykonajte to celkovo trikrát.

     3. Prechádzajte súčasne oboma rukami od chrbtice k stranám tela tak, že pomocou vejárovito roztiahnutých prstov sledujete nervové dráhy tak, ako je zobrazené na hornej fotografii na nasledujúcej strane. Keď týmto spôsobom pokryjete celý chrbát (smerom dole od hornej časti chrbta k dolnej), opakujte tento krok ešte dvakrát.

     4. Obráťte smer vašich ťahov tak, že ich smerujete k chrbtici.

     5. Požiadajte osobu, aby sa obrátila na chrbát. Použitím oboch rúk pokračujte v pohyboch pozdĺž nervových dráh smerom k prednej časti trupu.

     (Poznámka: V priebehu sledovania nervových dráh smerom k prednej časti trupu prechádzajte len tak ďaleko, ako naznačujú vrcholy šípok na spodnej fotografii na protiľahlej strane. Nervové dráhy, s ktorými pracujete, sa netiahnu cez hrudník alebo brucho, takže sa tieto oblasti vynechajú.)

     6. Robte to isté opačným smerom po rovnakých nervových dráhach.

     (Poznámka: Pri sledovaní nervových dráh v kroku 6 začnite ťahy v bodoch označených vrcholmi šípok na spodnej fotografii na protiľahlej strane a prechádzajte smerom k chrbtu.)

     7. Teraz prechádzajte dolu po pažiach a nohách.

Osoba sa opäť obráti na brucho a vy začnete znovu krokom číslo 1.

     Tento postup opakujte tak dlho, až má osoba poznanie alebo dá najavo, že cíti nejakú úľavu a má veľmi dobré indikátory. Môže mať tiež pocit, že sa nejaká kosť vrátila na svoje miesto, čo je často sprevádzané tlmeným lupnutím. V tomto bode by mal byť nervový asist pre toto sedenie ukončený.

     Nervový asist by sa mal opakovať denne, pokiaľ nie sú všetky stojace vlny uvoľnené.

Keď osoba leží na bruchu, nasledujte dráhy len podtiaľ ako vyznačujú šípky.

Keď osoba leží na bruchu, nasledujte dráhy len podtiaľ ako vyznačujú šípky.

pg221_2

Uvoľnením stojacich vĺn energie môže Nervový asist obnoviť komunikáciu medzi thetanom a jeho telom, uvoľniť svaly a vyrovnať chrbticu a kĺby.

Uvoľnením stojacich vĺn energie môže Nervový asist obnoviť komunikáciu medzi thetanom a jeho telom, uvoľniť svaly a vyrovnať chrbticu a kĺby.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |