Afinita, realita a komunikácia

     V Scientológii existujú tri faktory (činitele), ktoré sú najdôležitejšie v zvládaní života. Tieto tri faktory odpovedajú na otázky: “Ako by som mal hovoriť s ľuďmi?”, “Ako môžem odovzdať ľuďom nové myšlienky?”, “Ako zistím, čo si ľudia myslia?”, “Ako lepšie zvládnem svoju prácu?”.

     Tieto tri faktory sú v Scientológii nazvané trojuholníkom ARK (vyslovujeme Á – ER – KÁ skôr ako ark), čo je jeden z doteraz najužitočnejších zostavených termínov.

     Trojuholník ARK sa nazýva trojuholníkom preto, že má tri vzájomne súvisiace body. Prvý z týchto bodov je afinita (náklonnosť), druhý realita a tretí – najdôležitejší bod – je komunikácia.

   Tieto tri faktory sú vo vzájomnom vzťahu. Afinitou sa rozumie emocionálna reakcia. Tým mienime pocit náklonnosti alebo jeho nedostatok, emócie alebo záporné emócie (iracionálne alebo nevhodné emócie) spojené so životom. Realitou máme na mysli pevné predmety, skutočné veci v živote a komunikáciou myslíme vzájomnú výmenu myšlienok medzi dvoma terminálmi (osobami, ktoré môžu prijímať, prenášať alebo vysielať komunikáciu). Bez afinity neexistuje realita alebo komunikácia. Bez reality nemôže byť afinita a komunikácia, a bez komunikácie neexistuje afinita ani realita.

     Použitie trojuholníka ARK v každodenných životných situáciách, s ktorými sa stretávame v živote, vyžaduje porozumenie každej zo súčastí tohto trojuholníka a ich vzájomným vzťahom.

Afinita je tu použitá ako slovo v zmysle „stupeň obľúbenosti“.

Afinita je tu použitá ako slovo v zmysle „stupeň obľúbenosti“.

 

Realita je stupeň súhlasu dosiahnutý medzi ľuďmi. To tiež zahŕňa pevné predmety, skutočné veci života.

Realita je stupeň súhlasu dosiahnutý medzi ľuďmi. To tiež zahŕňa pevné predmety, skutočné veci života.

 

Komunikácia je výmena myšlienok skrz priestor.

Komunikácia je výmena myšlienok skrz priestor.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |