Afinita

     Prvým vrcholom trojuholníka je afinita.

     Základná definícia afinity, je úvaha vzdialenosti, či už dobrej alebo zlej. Najzákladnejšou funkciou úplnej afinity by bola schopnosť zaujať s niečím alebo s niekým rovnaký priestor.

     Slovo afinita je tu použité vo význame lásky, obľuby alebo každého ďalšieho emočného postoja. Afinita je v Scientológii chápaná ako niečo, čo má mnoho stránok. Je to premenlivá charakteristika. Afinita je tu použitá ako slovo v zmysle „stupeň obľúbenosti“.

     Človek bez afinity by nebol človekom. Každý živočích má do istej miery afinitu, ale človek je schopný mimoriadne veľkého cítenia. Dlho predtým, ako sa organizoval do miest, zoskupoval sa do kmeňov a klanov. Pred kmeňmi a klanmi istotne existovali tlupy. Inštinktívna potreba afinity s ostatnými ľudskými bytosťami bola už dávno rozpoznaná a zdomácnenie iných zvierat človekom ukazuje, že táto afinita presahuje aj k iným živočíšnym druhom. Dalo by sa odhadnúť, že rasa, ktorá by ako prvá vyvinula afinitu k najvyššiemu stupňu, by sa stala dominantnou rasou na akejkoľvek planéte a toto sa tiež potvrdilo.

     Deti sú plné afinity. Nemajú afinitu iba k otcovi, matke, bratovi a sestre a ku svojim vrstovníkom, s ktorými sa hrajú, ale i ku svojich psom, mačkám a zatúlaným psom. Ale afinita siaha ešte ďalej. Môžete cítiť afinitu k predmetom: „Veľmi sa mi páči, že na dreve sú vidieť letokruhy.“ Existuje pocit jednoty so zemou, modrou oblohou, dažďom, mlynom, veľkým kolesom a kvákajúcim žabiakom, čo je afinita.

     Afinita nikdy neznamená identifikáciu (plné stotožnenie sa s pocitmi alebo záujmami niekoho iného), ani nejde tak ďaleko ako empatia (schopnosť alebo stav, kedy si človek predstavuje, že je niekým iným a dokonca s ním má rovnaké myšlienky alebo pocity). Keď máte afinitu pre čokoľvek, zostávate stále sami sebou, ale tiež cítite podstatu veci, ku ktorej máte afinitu. Zostávate sami sebou a aj tak sa približujete k predmetu, ku ktorému máte afinitu. Nie je to zväzujúca charakteristika. Keď dávame afinitu, nie sú pri tom nitky, ktoré by priväzovali. Pre príjemcu nie je povinná a ani za ňu nenesie zodpovednosť. Je čistá, ľahká a prirodzená a prúdi z jedinca tak ľahko, ako slnečné lúče.

     Afinita vyvoláva afinitu. Človek, ktorý je plný tejto charakteristiky, automaticky zistí, že ľudia v jeho blízkosti začínajú byť tiež naplnení afinitou. Má upokojujúci, hrejivý a srdečný vplyv na všetkých, ktorí sú schopní ju prijímať a dávať.

     Môžete ľahko pozorovať stupeň afinity medzi jedincami alebo skupinami. Napr. dvaja ľudia, ktorí sa spolu rozprávajú, k sebe afinitu pociťujú alebo nepociťujú. Pokiaľ nie, budú sa hádať. Ak áno, musia mať ďalšie dve veci: musia mať rovnaký spoločný pohľad na realitu a musia byť schopní túto realitu jeden druhému komunikovať.

     To nás privádza k ďalšiemu vrcholu trojuholníka: realite.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |