Jedinec a jeho dynamiky

Pri skúmaní človeka samotného sa zdá, že jedinec má hnaciu silu v každej z týchto oblastí. Inými slovami, zaujíma ho prežitie skupín presne tak, ako jeho vlastné prežitie.

     Sotva u ľudskej bytosti vyradíte jednu z týchto dynamík a poviete: „Pre toho jedinca nemôže táto dynamika existovať,“ dostanete sa do problémov, pretože tým sa vyradili všetky. Dynamiky sa znížia na rovnakú úroveň. Inými slovami, pokiaľ vylúčite polovicu jednej dynamiky, vylúčili ste polovicu zostávajúcich dynamík. Táto sústava dynamík je pre prežitie jedinca veľmi dôležitá.

     Práve teraz máme celú spoločnosť, ktorá je vychovávaná s prístupom „človek myslí len na seba samého“. Ľudia musia byť nútení, bičovaní, bití a vychovávaní, aby mali tretiu dynamiku. Musia byť väznení, posielaní do školy, trestaní, pokutovaní, zdaňovaní, prinútení, aby prišli k volebným urnám a volili demokratov. Toto všetko sa musí urobiť, aby sme človeka prinútili mať tretiu dynamiku.

     Inak povedané, ľudia v tejto spoločnosti pracujú ako šialení, aby vybudovali niečo, čo už existuje. Ale odstráňte všetky tieto veľké systémy, ktoré sa snažia prispôsobiť jedinca spoločnosti, a zistíte, že pod týmito systémami leží oveľa krajší a pevnejší systém, než akýkoľvek z tých, ktorý je umelo budovaný.

     Rovnaké to je aj na štvrtej dynamike. Poznali ste niekedy niekoho, kto si myslel, že jedine mačky sú vhodný spoločník, a že človek za nič nestojí? Uisťujem vás, že takí ľudia existujú. „Ľudia za nič nestoja. Ľudia sú krutí, sú to beštie, robia príšerné veci. A ľudská rasa za nič nestojí a človek tiež nie. Ale mačky a psy, tie drahé malé nemé tváre, tie sú dobré.“ Inými slovami, táto osoba všetko nahádzala na piatu dynamiku. Bude sa jej celkom dariť a bude môcť ďalej žiť. Ale len do tej doby, až táto predstava zlyhá, pretože je to umelá predstava.

     Človek si môže s dynamikami robiť takmer všetko, čo chce, do tej doby, dokiaľ sa pri tom drží vždy tých istých zásad. V momente, keď to nejakým spôsobom poruší, začne to s ním byť zlé.

     Nemyslíme si alebo neprehlasujeme, že nejaká z týchto ôsmych dynamík je dôležitejšia ako tie ostatné. Aj keď sú kategóriami široké hry života, nie sú nevyhnutne jedna druhej rovné. Medzi jednotlivcami objavíme, že každý človek zdôrazňuje jednu dynamiku viac ako druhé, alebo môže zdôrazňovať nejakú kombináciu dynamík ako dôležitejšie než inú kombináciu.

     Účelom tohto rozdelenia je zvýšiť pochopenie života tým, že ho umiestnime do jednotlivých oddelení. S existenciou rozdelenou týmto spôsobom, sa dá každé oddelenie prehliadnuť samo o sebe v jeho vzťahu k druhým oddeleniam života. Pri riešení hádanky je potrebné najskôr vziať časti podobnej farby alebo charakteru a umiestniť ich do skupiny. Pri študovaní predmetu je nevyhnutné postupovať usporiadaným spôsobom. Aby sme podporili túto usporiadanosť; je potrebné prijať pre naše účely týchto osem svojvoľne zvolených oddelení života.

     Ďalším prejavom týchto dynamík je, že by si ich človek mohol najlepšie predstaviť ako sériu sústredených kruhov, kde by prvá dynamika bola uprostred a každá nová dynamika by bola postupne ako ďalší nový vnútorný kruh. Takže tu máme predstavu susediaceho priestoru, ktorý zasahuje do týchto dynamík.

     Základná charakteristika jednotlivca zahrňuje jeho schopnosť expandovať do ostatných dynamík, ale keď dosiahne siedmu dynamiku v jej celistvosti, až potom objaví skutočnú ôsmu dynamiku.

     Ako príklad použitia týchto dynamík človek zistí, že dieťa po narodení si nie je vedomé ničoho iného ako prvej dynamiky, ale ako rastie a jeho záujmy sa rozširujú, môže človek vidieť, ako pojíma ďalšie dynamiky. A ako ďalšie použitie – človek, ktorý je neschopný fungovať na tretej dynamike, je súčasne neschopný byť časťou tímu, a dá sa teda povedať, že je neschopný spoločenskej existencie.

     Ako by mal človek konať, aby na dynamikách fungoval úspešne? To, ako dnes svet vyzerá, nenasvedčuje tomu, že by sme odpoveď mali na dosah. Niekomu sa môže zdať, že to je schopnosť vrodená iba pár jedincom. Napriek tomu to tak nie je. Ktokoľvek môže získať vedomosti potrebné na to, aby si bol schopný sám určiť ten najlepší smer činností, a tak dosiahol prežitie.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |


Zistite viac v brožúre
Dynamiky existencie:

Dynamiky-existencie