Dynamiky

Každý jedinec je tvorený centrálnou hybnou silou, ktorá ho poháňa skrz existenciu. Táto hnacia sila, hybná sila, ktorá ho poháňa skrz existenciu, je prežitie. Je to úsilie organizmu prežiť.

     Popud smerom k prežitiu nazývame dynamika.

     Tým, ako je tento popud enturbulovaný (uvedený do rozvíreného alebo narušeného stavu) alebo ovplyvnený vonkajšími silami, je buď potlačený, alebo zmarený úmyslami iných ľudí. Inými slovami povedané – iní ľudia vnucujú jedincovi svoje úmysly. Či už k tomu dôjde jedným alebo druhým spôsobom, dynamika samotná sa trochu enturbuluje.

     Tým, ako je dynamika prežitia obmedzená alebo ako do nej vstupujú alebo na ňu pôsobia iné vplyvy – iní ľudia a zvyčajní utláčatelia života, ako napríklad nedostatok potravín, oblečenia alebo chýbajúce prístrešie – táto dynamika sa môže stať viac a viac enturbulovanou, až začne smerovať k smrti alebo záhube, presne do opačného smeru.

     Táto dynamika smeruje k záhube presne do takej miery, do akej je enturbulovaná. Smeruje k prežitiu do takej miery, do akej je čistá a neporušená.

     Toto platí, keď sa na ňu pozeráme len ako na jednu dynamiku. Keď sa na túto dynamiku pozrieme pod lupou, zistíme, že v tejto jednej hybnej sile existuje v skutočnosti osem hybných síl alebo osem dynamík.

Prvá dynamiky je popud k existencii ako jedinec samotný. Je to úsilie prešiť ako individualita, byť individualitou, dosiahnuť najvyššiu úroveň prežitia pre najdlhší možný čas pre seba. Tu mám plne vyjadrenú individualitu.

Prvá dynamika je popud k existencii ako jedinec samotný. Je to úsilie prežiť ako individualita, byť individualitou, dosiahnuť najvyššiu úroveň prežitia pre najdlhší možný čas pre seba. Tu mám plne vyjadrenú individualitu.

 

Druhá dynamiky je popud k existencii ako budúca generácia. Má dve pododdelenia: sex; a rodinnú jednotku, zahŕňajúcu výchovu detí.

Druhá dynamika je popud k existencii ako budúca generácia. Má dve pododdelenia: sex; a rodinnú jednotku, zahŕňajúcu výchovu detí.

 

Tretia dynamiky je popud k prežitiu ako časť skupiny s jedincom samotným živiacim túto motiváciu. Akákoľvek skupina, dočasná alebo trvalá, politická alebo sociálna, je časťou tretej dynamiky a každá jedna je treťou dynamikou.

Tretia dynamika je popud k prežitiu ako časť skupiny s jedincom samotným živiacim túto motiváciu. Akákoľvek skupina, dočasná alebo trvalá, politická alebo sociálna, je časťou tretej dynamiky a každá jedna je treťou dynamikou.

 

Štvrtá dynamika je prežitie skrz ľudstvo ako druh. Zatiaľ čo biela rasa by bola považovaná za tretiu dynamiku, všetky rasy ľudí spolu by boli považované za štvtú dynamiku.

Štvrtá dynamika je prežitie skrz ľudstvo ako druh. Zatiaľ čo biela rasa by bola považovaná za tretiu dynamiku, všetky rasy ľudí spolu by boli považované za štvtú dynamiku.

 

Piata dynamika je popud k prežitiu pre akúkoľvek a každú formu života. Toto by zahŕňalo všetky živé veci, či už zvieracie alebo rastlinné, čokoľvek čo je priamo a intímne motivované životom. Je to jedincovo úsilie prežiť aby spôsobil že prežije život.

Piata dynamika je popud k prežitiu pre akúkoľvek a každú formu života. Toto by zahŕňalo všetky živé veci, či už zvieracie alebo rastlinné, čokoľvek čo je priamo a intímne motivované životom. Je to jedincovo úsilie prežiť aby spôsobil, že prežije život.

 

Šiesta dynamika je popud k existencii ako fyzikálny vesmír. Je to pohnútka jedinca zlepšiť prežitie všetkej hmoty, energie, priestoru a času - častí fyzikálneho vesmiru. Jedinec má v skutočnosti motiváciu pre prežitie materiálneho vesmíru.

Šiesta dynamika je popud k existencii ako fyzikálny vesmír. Je to pohnútka jedinca zlepšiť prežitie všetkej hmoty, energie, priestoru a času – častí fyzikálneho vesmíru. Jedinec má v skutočnosti motiváciu pre prežitie materiálneho vesmíru.

 

Siedma dynamika je pohnútka k existencii ako duchovno. Čokoľvek duchovné s identitou alebo bez by patrilo pod hlavičku siedmej dynamiky. Táto je oddelená od fyzikálneho vesmíru a je zdrojom života samotného. Tu je teda úsilie k prežitiu zdroja života.

Siedma dynamika je pohnútka k existencii ako duchovno. Čokoľvek duchovné s identitou alebo bez by patrilo pod hlavičku siedmej dynamiky. Táto je oddelená od fyzikálneho vesmíru a je zdrojom života samotného. Tu je teda úsilie k prežitiu zdroja života.

 

Osma dynamika je popud k existencii ako nekonečno. Toto sa tiež nazýva ako Najvyššia bytosť. Môže byť nazývaná dynamikou nekonečna alebo dynamikou Boha.

Osma dynamika je popud k existencii ako nekonečno. Toto sa tiež nazýva ako Najvyššia bytosť. Môže byť nazývaná dynamikou nekonečna alebo dynamikou Boha.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |