Tónová škála

Tónová škála je životne dôležitý nástroj pre každú stránku života, ktorá sa týka našich blízkych. Je škálou, ktorá následne za sebou ukazuje emocionálne tóny, ktoré môže človek prežívať. “Tónom” sa myslí momentálny alebo pretrvávajúci emocionálny stav človeka. Emócia, ako napr. strach, hnev, žiaľ, nadšenie a ďalšie, ktoré ľudia prežívajú, sú ukázané na tejto odstupňovanej škále.

Zručné použitie tejto škály umožní človeku ako predpovedať, tak aj porozumieť ľudskému správaniu vo všetkých jeho prejavoch.

     Táto tónová škála zobrazuje zostupnú špirálu života z plnej vitality a vedomia cez polovitalitu a polovedomie až k smrti.

     Na základe rôznych výpočtov, ktoré sa týkajú životnej energie, na základe pozorovania a testovania je táto tónová škála schopná ukázať úrovne ľudského správania, tak ako život upadá.

     Tieto rôzne úrovne sú pre všetkých ľudí spoločné.

     Pokiaľ je človek takmer mŕtvy, môžeme o ňom povedať, že je v chronickej apatii. Na veci reaguje určitým spôsobom. To je na 0,05 tónovej škály.

     Pokiaľ človek pociťuje chronický žiaľ vďaka svojim stratám, nachádza sa v žiali. Správa sa určitým spôsobom k veľa veciam okolo neho. To je na 0,5 na škále.

     Pokým sa človek ešte nenachádza až v žiali, ale uvedomuje si, že mu hrozia straty, alebo pokým je chronicky fixovaný na tejto úrovni predchádzajúcimi stratami, môžeme o ňom povedať, že je v strachu. Ten sa na tabuľke nachádza okolo 1,0.

     Človek, ktorý bojuje proti hroziacim stratám, sa nachádza v hneve. Pritom prejavuje i ďalšie stránky správania. Toto je na 1,5.

     Človek, ktorý len tuší stratu, alebo je fixovaný na tejto úrovni, pociťuje rozhorčenú neľúbosť. Môžeme o ňom povedať, že sa nachádza v antagonizme. Ten sa v tabuľke nachádza na 2,0.

     Nad antagonizmom je situácia človeka taká, že nie je tak dobrá, aby bol nadšený, ale ani tak zlá, aby bol rozhorčený. Stratil niektoré svoje ciele a nemôže hneď nájsť iné. Hovoríme, že sa nachádza v nude alebo na 2,5 na tónovej škále.

     Na 3,0 na škále je človek konzervatívny, má opatrný prístup k životu, ale dosahuje svoje ciele.

     Na 4,0 je človek nadšený, veselý a vitálny.

     Veľmi málo ľudí je od prírody na úrovni 4,0. Ak prižmúrime oči, priemer je asi okolo 2,8.

     Určite ste už niekedy skôr pozorovali prejavy tejto škály v bežnom živote. Už ste videli dieťa, ako sa snaží získať napríklad desať korún? Zo začiatku je veselé. Jednoducho tých desať korún chce. Keď je odmietnuté, tak vysvetlí, na čo ich chce. Keď sa mu ich nepodarí získať a nestálo o ne zas tak veľmi, tak sa začne nudiť a odíde. Ale pokiaľ ich naozaj chce, tak začne byť antagonistické. Potom sa rozhnevá. Ak ani to nepomôže, tak možno začne klamať, prečo ich chce. Keď neuspeje, tak sa dostane na úroveň žiaľu. A pokiaľ je stále odmietané, klesne nakoniec do apatie a povie, že ich vlastne ani nechce. Tomu sa hovorí popretie.

     Dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo, po tejto škále tiež klesá. Najprv si neuvedomuje, že mu hrozí nebezpečenstvo, a je celkom veselé. Potom sa k nemu začne nebezpečenstvo, povedzme pes, približovať. Dieťa uvidí toto nebezpečenstvo, ale stále si myslí, že jemu nič nehrozí, a robí si svoje. Ale jeho hračky ho začnú na chvíľu „nudiť“. Je trochu znepokojené a neisté. Potom pes prichádza bližšie. Dieťa je na psa „naštvané“ alebo mu prejaví nejaké nepriateľstvo. Pes prichádza ešte bližšie. Dieťa sa rozhnevá a pokúsi sa psa zraniť. Ten prichádza ešte bližšie a dieťa viac ohrozuje. Dieťa sa začne báť. To však nepomáha, dieťa plače. A ak ho bude pes stále ohrozovať, tak môže dieťa upadnúť do apatie a len odovzdane čakať, až ho pes pohryzie.

Každý človek má chronický (trvalý) alebo zvyčajný tón. S tým, ako zažíva úspech alebo neúspech, sa pohybuje hore alebo dole po tónovej škále. To sú dočasné či okamžité tónové stupne. Prvoradým cieľom Scientológie je pozdvihnúť chronickú pozíciu osoby na tónovej škále.

Každý človek má chronický (trvalý) alebo zvyčajný tón. S tým, ako zažíva úspech alebo neúspech, sa pohybuje hore alebo dole po tónovej škále. To sú dočasné či okamžité tónové stupne. Prvoradým cieľom Scientológie je pozdvihnúť chronickú pozíciu osoby na tónovej škále.

Každý človek má chronický (trvalý) alebo zvyčajný tón. S tým, ako zažíva úspech alebo neúspech, sa pohybuje hore alebo dole po tónovej škále. To sú dočasné či okamžité tónové stupne. Prvoradým cieľom Scientológie je pozdvihnúť chronickú pozíciu osoby na tónovej škále.

     Keď sa predmety, zvieratá alebo ľudia, ktorí prispievajú k prežitiu, stávajú pre jednotlivca neprístupnými, spôsobujú jeho pád po tónovej škále dole.

     Keď sa predmety, zvieratá alebo ľudia, ktorí ohrozujú prežitie človeka, približujú k jedincovi, spôsobujú jeho pád po tónovej škále dole.

     Táto škála má chronické (dlhodobé) alebo krátkodobé (náhle) hľadisko. Človek môže klesnúť na tónovej škále na nízku úroveň na desať minúť a potom sa zase vrátiť hore, alebo môže klesnúť dole po dobu desiatich rokov a zostať tam.     

     Človek, ktorý bol postihnutý príliš veľa stratami, príliš často bolesťou, má sklon k tomu, aby sa fixoval na nejakej nízkej úrovni tónovej škály a zostal tam len s miernymi výkyvmi. Jeho celkové a bežné správanie potom bude na tejto úrovni tónovej škály.

     Rovnako ako okamih žiaľu, keď sa dieťa nachádza na 0,5, môže spôsobiť, že sa na krátku dobu dieťa správa na úrovni žiaľu, tak môže uviaznutie na 0,5 spôsobiť, že sa človek správa k väčšine vecí vo svojom živote na tejto úrovni.

Existuje chvíľkové a fixované správanie.

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |