Úplná tónová škála

     Úplná tónová škála začína hlboko pod apatiou. Inými slovami, človek k určitému predmetu či téme necíti vôbec žiadne emócie. Príkladom tohto bol postoj Američanov k atómovej bombe; niečo, s čím by si mali robiť starosti, ale čo natoľko presahovalo ich schopnosť kontroly a natoľko ohrozovalo ich existenciu, že vzhľadom k tomu boli hlboko pod apatiou. V skutočnosti dokonca ani necítili, že by to bol vážny problém.

     Pocit apatie k atómovej bombe by bolo zlepšením oproti úplnej neprítomnosti emócií k téme, ktorá by sa mala človeka bezprostredne dotýkať. Inými slovami, k mnohým témam a problémom sú ľudia skutočne hlboko pod apatiou. Tu začína tónová škála v úplnej mŕtvej ničote, hlboko pod samotnou smrťou.

     Ako človek stúpa po vyšších tónoch, naráža na stupeň telesnej smrti, apatie, žiaľu, strachu, hnevu, antagonizmu, nudy, nadšenia a pokojnosti bytia, v tomto poradí. Medzi týmito tónmi existuje veľa jemných odtieňov, ale človek, ktorý vie vcelku niečo o ľudských bytostiach, by mal tieto hlavné emócie rozhodne poznať. Keď sa zvýši tón apatického človeka, cíti žiaľ. Keď sa zvýši tón človeka v žiali, cíti strach. Keď sa zvýši tón človeka, ktorý má strach, cíti hnev. Keď sa zvýši tón človeka, ktorý sa hnevá, cíti antagonizmus. Keď sa zvýši tón antagonistického človeka, cíti nudu. Keď znudený človek zvýši svoj tón, je nadšený. Keď nadšený človek zvýši svoj tón, je v pokojnosti bytia. Úrovne pod prahom apatie ležia v skutočnosti tak nízko, že u človeka vytvárajú stav mysle, kedy k veciam, ktoré sú nesmieme dôležité, necíti žiadnu afinitu, žiadnu emóciu, nie je si pri nich vedomý žiadnych problémov ani následkov.

Emočná tónová škála

emocna-skala

Úplná emočná tónová škála (v slovenčine) je súčasťou brožúry Emočná tónová škála, ktorú nájdete v našom eshope tu >>>

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |