Čo je komunikácia?

Jak má člověk mluvit, aby mu někdo jiný naslouchal a rozuměl? Jak člověk naslouchá? Jak pozná, že ho ostatní slyšeli a porozuměli mu?

     Toto jsou prvky komunikace, které nebyly nikdy dříve analyzovány nebo vysvětleny.

     Lidé dlouho věděli, že komunikace je důležitou součástí života, ale dosud nebyl nikdo schopen někomu vysvětlit,  jak komunikovat.

     Do příchodu Scientologie nebyl na předmět komunikace kladen žádný důraz, ani nebyl studován. Veškerá pozornost věnovaná komunikaci byla mechanická a spadala do působnosti technických odborníků. Všechno lidské snažení však závisí výhradně na úplné znalosti opravdových základů komunikace.

     Aby člověk ovládl komunikaci, musí jí porozumět.

     V Scientologii byla komunikace definována – což je úspěch, který vedl k mnohem hlubšímu porozumění životu samotnému.

     Komunikace je v podstatě přemístění částice z jedné části prostoru do jiné  části prostoru. Částice je ta věc, která je komunikována. Může to být nějaký předmět, psané sdělení, mluvené slovo nebo myšlenka. Toto je komunikace ve své nejzákladnější definici.

     Tento jednoduchý pohled na komunikaci vede k její plné definici:

     Komunikace je uvazování o vyslání a vyslání impulzu nebo částice z bodu zdroje přes vzdálenost do bodu příjmu se záměrem vytvořit v bodu příjmu duplikaci a porozumění tomu, co vyšlo z bodu zdroje.

     Duplikace je činnost, při níž se vytvoří přesná kopie něčeho.

     Vzorec komunikace je příčina, vzdálenost, efekt, se záměrem, pozorností a duplikací s porozuměním.

     Definice komunikace a její vzorec umožňují pochopení tohoto předmětu. Rozložením komunikace na jednotlivé části můžeme vidět funkci každé z nich a pomocí toho jasněji pochopit celek.

Každá komunikácia zahŕňa nejakú časticu, ktorá môže byť v jednej zo štyroch kategórií: predmet...

Každá komunikácia zahŕňa nejakú časticu, ktorá môže byť v jednej zo štyroch kategórií: predmet

 

. . .písanú správu. . .

. . .písanú správu. . .

 

. . .hovorené slovo. . .

. . .hovorené slovo. . .

 

. . .alebo myšlienka.

. . .alebo myšlienka.

 

Akákoľvek úspešná komunikácia obsahuje všetky elementy ukázané tu. Akékoľvek zlyhanie komunikovať môže byť vystopované s ohľadom na zlyhanie niektorej z týchto jednotlivých častí.

Akákoľvek úspešná komunikácia obsahuje všetky elementy ukázané tu. Akékoľvek zlyhanie komunikovať môže byť vystopované s ohľadom na zlyhanie niektorej z týchto jednotlivých častí.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |