Prečo študovať?

Pri všetkom dôraze , ktorý sa v našej spoločnosti kladie na vzdelanie, je pozoruhodné uvedomiť si, že nikdy neexistovala skutočná technológia štúdia alebo technológia vzdelávania. Aj keď to znie ako pritiahnuté za vlasy, je to pravda. Existovala školská technológia, ale tá nemala nič spoločné so vzdelaním. Skladala sa z technológie, ako chodiť do školy, ako byť vyučovaný a ako byť skúšaný. Ale neexistovala skutočná technológia vzdelávania alebo štúdia. Pretože ľuďom chýba taká technológia, je pre nich náročné dosiahnuť svoje ciele. Vedieť, ako študovať, je životne dôležitá vec pre každého.

     Prvé dvierka, ktoré musia byť otvorené, aby sa dalo pustiť do štúdia, je ochota vedieť. Ak tieto dvierka zostanú zavreté, potom sa človek dostáva do takých vecí, ako je systém vzdelávania založený na učení sa naspamäť, slovo od slova, ktoré nevyústi do získavania akýchkoľvek vedomostí. Taký systém má za následok iba absolventov škôl, ktorí možno dokážu odrecitovať fakty, bez toho, aby im naozaj porozumeli a bez toho, aby boli schopní akokoľvek použiť to, čo sa naučili.

     Prečo teda vlastne človek študuje? Dokiaľ si to neujasníte, nemôžete zo štúdia urobiť cieľavedomú činnosť.

     Niektorí študenti študujú kvôli skúške. Študent si hovorí: „Ako im to prednesiem, keď dostanem určité otázky?“ alebo „Ako tú skúšku urobím?“. To je úplne hlúpe, ale bohužiaľ, práve takto to na univerzite robí mnoho študentov.

     Vezmite si napríklad človeka, ktorý už dlho stavia domy a jedného dňa dostane asistenta, ktorý práve vyštudoval staviteľstvo na univerzite. Zblázni sa z toho! Človek s akademickým vzdelaním študoval staviteľstvo roky, a napriek tomu o tom nič nevie. Človek s praxou v odbore nechápe, prečo to tak je.

     Je to preto, že človek, ktorý absolvoval univerzitu, študoval všetky svoje texty len preto, aby sa z nich nechal vyskúšať; neštudoval ich preto, aby staval domy. Človek, ktorý už postavil rad domov, nemusí byť z dlhodobého hľadiska nevyhnutne na vyššej úrovni, ale rozhodne je schopný stavať domy. Je to vďaka tomu, že on k celému štúdiu pristupoval s tým „Ako svoje vedomosti použijem na stavanie domov?“ Kedykoľvek číta nejaký inzerát, odbornú literatúru či čokoľvek iné, neustále si počas čítania kladie otázku: „Ako to môžem použiť v tom, čo robím?“

     To je zásadný a dôležitý rozdiel medzi praktickým štúdiom a akademickým štúdiom.

     A to je dôvod, prečo niektorí lúdia zlyhávajú v praxi potom, ako vyštudujú odbor.

     Namiesto toho, aby sa človek pozeral na informácie a povedal si: „Bude toto na skúške?“, by urobil oveľa lepšie, keby si položil otázku: „Ako môžem tieto materiály použiť?“ alebo „Ako to môžeme v skutočnosti použiť?“

     Tým získa z toho, čo študuje, oveľa viac a bude schopný použiť to v praxi.

Študent, ktorý o tom už všetko vie

     Pokiaľ ide o samotné učenie, prvá vec, ktorú sa treba naučiť a prvá základná prekážka, ktorú je potrebné prekonať, je: nemôžete študovať predmet, pokiaľ si od začiatku myslíte, žeo ňom všetko viete.

     Študent, ktorý si myslí, že o danom predmete už vie všetko, čo sa o ňom dá vedieť, nebude schopný sa z neho niečo naučiť.

     Človek už môže byť vďaka predchádzajúcej skúsenosti oboznámený s odborom a už mohol mať v tejto oblasti nejaké úspechy, a tak si myslí, že o tomto odbore už vie všetko. Pokiaľ by taký človek začal o tomto predmete študovať kurz, študoval by ho cez clonu, že „o tom už všetko vie“.

     S touto prekážkou v ceste môže človek pri svojich štúdiách úplne uviaznuť a nepostúpiť dopredu.

     To platí pre študentov akéhokoľvek odboru.

     Ak študent dokáže dospieť k názoru, že o nejakom odbore ešte všetko nevie, a môže si povedať: „Toto sa dá naštudovať, tak sa do toho pustím“, bude schopný túto prekážku prekonať a bude schopný sa učiť.

     Toto je pre každého študenta naozaj veľmi dôležitá informácia. Pokiaľ toto pochopí a použije to, brána k vedomostiam je pre neho otvorená dokorán.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |