Dianetika obsahuje objavy, ktoré boli vyhlásené za významnejšie, než objavenie kolesa či ohňa, vďaka čomu si už vyše 50 rokov drží status bestselleru. S viac ako 20 miliónmi výtlačkov je Dianetika nesporne najčítanejšou a najvýznamnejšou knihou o ľudskej mysli, aká bola kedy napísaná. Nájdete tu štruktúru a kompletný popis reaktívnej mysle dosial neznámeho zdroja nočných môr, nezmyselného strachu, rozrušení a neistôt, ktoré zotročujú človeka. Na týchto riadkoch sa dozviete, ako sa ich zbaviť a dosiahnuť tak niečo, o čom mohol človek dodnes len snívať: stav Clear. Medzi objavy, o ktorých sa tu dočítate, patrí:

  • Ciel človeka
  • Dynamický princíp existencie – jediné slovo, ktoré motivuje všetky živé veci
  • Štyri dynamiky – hnacie sily, z ktorých pozostáva všetok život
  • Názorný graf prežitia – odhaľuje skutočný potenciál človeka a spôsob, ako ho dosiahnuť
  • Objav v podobe kompletnej štruktúry reaktívnej mysle
  • Bolestivé zážitky – engramy, ktoré tvoria obsah reaktívnej mysle a vnucujú človeku iracionálne konanie, ktoré je proti jeho vôli a cieľom
  • Vplyv prenatálnych engramov – co sa stalo predtým, ako ste sa narodili, a ako vás to odvtedy ovplyvňuje

Dianetika vám umožňuje tieto bolestivé zážitky nájsť a odstrániť, aby ste už nikdy neboli vystavený ich nepriaznivému vplyvu a aby ste objavili jedného človeka, ktorého ste vždy túžili spoznať seba.