Ako pomôcť človeku, aby sa sám uzdravil

     Zranenia, operácie, pôrody, ťažké choroby a obdobia intenzívneho emocionálneho šoku si zaslúžia byť zvládnuté dôkladnými a úplnými asistami.

     Asist sa v žiadnom prípade nemieša do úlohy medicíny. Tam, kde je to potrebné, by sa malo vyhľadať lekárske vyšetrenie a získať diagnóza a v prípadoch, kde je lekárske ošetrenie bežne úspešné by sa malo človeku poskytnúť. Pretože asist občas môže zakryť skutočné zranenie alebo zlomenú kosť, nemalo by sa nijako riskovať, zvlášť, keď stav pacienta na asist príliš nereaguje. Inými slovami, i keď sa len domnievate, že ide o ľahké vyvrtnutie, máte väčšiu istotu, ak si necháte spraviť rontgen, zvlášť, keď stav pacienta na asist okamžite nereaguje. Asist nie je náhradou lekárskeho ošetrenia a nesnaží sa vyliečiť zranenie, ktorý si vyžaduje lekársku pomoc, ale ju dopĺňa. Je dokonca pochybné, či sa dá dosiahnuť úplné vyliečenie len lekárskym zásahom a je isté, že asist uzdravenie veľmi urýchli. Skrátka, je potrebné uvedomiť si, že fyzické liečenie neberie do úvahy bytosť a spätné pôsobenie na duchovnú existenciu osoby.

     Náchylnosť k zraneniam a chorobám je spôsobená duchovným stavom človeka. Spustenie (spôsobenie) zranenia a choroby si spôsobí bytosť sama ako prejav svojho súčasného duchovného stavu. A tieto sú predĺžované, pokiaľ sa s tým spojené duchovné prvky zanedbajú úplne uviesť do poriadku.

     Príčiny náchylnosti, spustenia a predlžovania sa zvládajú pomocou asistov.

     Život rozhodne nie je príliš tolerantný k človeku, ktorý je zranený alebo chorý, k žene, ktorá práve porodila dieťa alebo k človeku, ktorý práve utrpel ťažký emocionálny šok. Neexistuje jediný dôvod, prečo by mal človek zostávať v tak zlom stave, zvlášť týždne, mesiace alebo roky, keď sa mu dá výrazne pomôcť prostredníctvom asistov tak, že sa v priebehu hodín, dní alebo týždňov uzdraví.

     Je to v skutočnosti istý  druh praktizovanej krutosti z nedbalosti trvať na tom, aby človek zostával v takomto stave, keď sa dajú naučiť u nacvičiť techniky, ako MU pomôcť a priniesť úľavu.

     Človek nemusí byť lekárom, aby niekoho priviedol k lekárovi, A človek nemusí byť lekárom, aby spozoroval, že lekárske ošetrenie nemusí pacientovi pomáhať. A tiež  nemusí byť lekárom, aby uviedol do poriadku veci, duševne spôsobené samotnou bytosťou.

Tak ako existujú dve stránky liečenia- duchovná a štrukturálna alebo fyzická- existujú tiež dva stavy, ktoré sa dajú dosiahnuť  duchovnou cestou. Prvý z týchto stavov môže byť nazvaný „byť pre  človeka únosný”. Do tejto kategórie patria asisty. Druhým je „duchovné zlepšenie”.

Každý duchovný je zaviazaný (a to je naozaj odvtedy, čo existuje náboženstvo) k tomu, aby svojmu blížnemu uľavil od utrpenia. Existuje veľa spôsobov, ako to môže urobiť.

Asist sa nezaoberá liečením. Celkom určite sa nezaoberá ošetrovaním. Čo robí, je to, že pomáha jednotlivcovi, aby sa sám uzdravil alebo bol inou silou uzdravený a to tak, že sa odstránia jeho dôvody pre spustenie a predlžovanie jeho stavu a zmenší sa jeho náchylnosť k tomu, aby sa zranil  alebo zostával v neznesiteľnom stave.

     Toto sa nachádza celkom mimo oblasť „liečeniu”, ako si to predstavujú lekári, a podľa zaznamenaných výsledkov to ďaleko presahuje schopnosť psychológie, psychiatrie a „duševného liečenia”, praktizovaného v týchto odboroch.

     Jednoducho, asist podlieha celkom a úplne oblasti ducha a je tradičnou oblasťou nábožensiva, i keď nie je obmedzený len na náboženstvo.

     Človek, ktorý používa technológiu asistov, by si mal byť vedomý sily, ktorú má vo svojich rukách, a svojich potenciálnych zručnosti po tom, ako sa naučí asisty. Je to niečo, čo môže použiť tam, kde je prítomne utrpenie: môže urobiť život znesiteľným, rovnako môže skrátiť čas zotávovania sa a môže dokonca umožniť uzdravenie tam, kde by asi inak nebolo možné.

     Keď máte pred sebou človeka, ktorý je zranený, chorý, po operácii alebo utrpel ťažký emocionálny šok, mali by ste použiť jeden alebo viac z nasledujúcich asistov, aby ste mu pomohli.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |