Kontaktný asist

     V Scientológii existuje základný princíp, ktorý spočíva v prikladaní zranenej časti tela presne na to miesto, kde došlo k zraneniu. Táto činnosť môže mať liečivý účinok a nazýva sa kontaktný asist. Je to najbežnejší asist, používaný pri nehodách a zraneniach.

Teória

     Jednou zo základných životných reakcii je vyhýbať sa miestam, kde sa človek zranil. Je to prvok prispievajúci k prežitiu, ale nie je analytický (založený na racionálnom myslení). Napríklad, keď niekto vrazí do stola a zraní sa, potom bude mať tendenciu vyhýbať sa tomu miestu. Myslí si, že sa vyhýba stolu, ale v skutočnosti sa vyhýba presnému miestu nehody. I keby sme stôl odstránili, bude sa naďalej vyhýbať miestu, kde došlo k zraneniu. To je základný dôvod pre kontaktný asist.

Ak je k dispozícii presné miesto nehody alebo zranenia, urobte vždy kontaktný asist. Môžu ho nasledovať iné druhy asistov, no kontaktný asist by mal byť vykonaný vždy ako prvý, pokiaľ sú dostupné fyzické predmety a miesto.

Postup

     1. Majte na pamäti, že prvá pomoc a fyzické opatrenie sa často musia vykonať skôr, ako môžete začať s kontaktným asistom. Prvá pomoc príde vždy ako prvá. Zhodnoťte situáciu z toho hľadiska, nakoľko je prvá pomoc potrebná, a keď túto situáciu vyriešite, potom poskytnite asist. Asist nezastaví krv striekajúcu z tepny, zatiaľ čo tlakový obväz áno.

     2. Vezmite osobu presne na to miesto, kde sa stala nehoda. Pokiaľ bol predmet v okamihu nehody horúci, nechajte ho najskôr vychladnúť; ak bol zapnutý prúd, vypnite ho skôr, ako začnete s asistom.

     3. Povedzte osobe: „Teraz budeme robiť kontaktný asist.“

     4. Nechajte osobu zaujať tú istú pozíciu, v ktorej bola skôr, ako sa stala nehoda. Ak držala v ruke nejaký nástroj alebo nejaký používala, mala by s ním vykonávať tie isté pohyby.

     5. Povedzte osobe, aby pomaly vykonávala tie isté pohyby ako pri nehode. Nechajte ju opäť urobiť presne to, čo sa stalo v okamihu zranenia tak, že docielite, aby sa dotkla presne toho istého miesta zranenou časťou svojho tela. Nechajte ju, aby sa ľahko dotkla veci, o ktorú sa zranila. Ak sa pichla do prsta tŕňom v záhrade s ružami, docieľte, aby sa ľahko dotkla presne toho istého tma, tou istou časťou popichaného prsta. Ak si privrela ruku vo dverách, nechajte ju vrátiť sa späť a zranenou rukou sa dotknúť toho istého miesta na tých istých dverách, urobiť opäť presne tie isté pohyby, ktoré vykonávala v okamihu zranenia. Nie sú pri tom potrebné skoro žiadne povely; čím menej hovoríte, tým lepšie.

     6. Opakujte to celé opätovne, až sa „zapnú“ presne tie isté somatiká a potom „zmiznú“ – objavia sa a potom sa vytratia. (V Scientológii používame slovo somatiká pre vyjadrenie akéhokoľvek telesného pocitu, choroby, bolesti alebo ťažkosti. Soma znamená v gréčtine „telo“.)

Okrem zmiznutia somatík si osoba tiež niečo uvedomí: niečo o svojom zranení alebo okolnostiach, pri ktorých k zraneniu došlo, alebo niečo o svojom okolí. Takéto uvedomenie sa nazýva poznanie.

     Musíte docieliť, aby sa taká osoba dotýkala presne toho istého miesta, aby ste dosiahli zmiznutie somatík presne takým spôsobom, ako je vyššie uvedený. Keď toto nastane a osoba má poznanie, ukončite asist slovami: „Koniec asistu“.

Nenúťte zranenú osobu

     Kontaktný asist sa niekedy musí vykonávať na princípe postupného približovania. Povedzme, že dieťa si narazilo holennú kosť o kosačku na trávu a teraz sa nechce ku kosačke priblížiť viac ako na tridsať metrov. Mali by ste docieliť, aby dieťa vykonávalo kontaktný asist holennej kosti a tela na tomto mieste (tridsať metrov od tej istej kosačky na trávu) tak, že ho necháte vykonávať tie isté pohyby ako pri nehode. Postupne, krok za krokom, zmenšujte vzdialenosť, o ktorú je dieťa ochotné sa priblížiť. Dieťa nakoniec príde až ku kosačke na trávu a vykoná kontaktný asist priamo na nej.

Keď mal človek nehodu alebo zranenie, mal by byť urobený Kontaktný asist.

Keď mal človek nehodu alebo zranenie, mal by byť urobený Kontaktný asist.

 

Jedna zo základných reakcií života je vyhýbať sa miestam, kde bol človek zranený.

Jedna zo základných reakcií života je vyhýbať sa miestam, kde bol človek zranený.

 

Nechajte osobu zaujať tú istú pozíciu, v ktorej bola, kým sa nehoda stala. Nechajte ju, aby sa ľahko dotkla veci, o ktorú sa zranila. Ak držala v ruke nejaký nástroj alebo nejaký používala, mala by s ním vykonávať tie isté pohyby.

Nechajte osobu zaujať tú istú pozíciu, v ktorej bola, kým sa nehoda stala. Nechajte ju, aby sa ľahko dotkla veci, o ktorú sa zranila. Ak držala v ruke nejaký nástroj alebo nejaký používala, mala by s ním vykonávať tie isté pohyby.

 

Opakujte to celé opätovne, až sa

Opakujte to celé opätovne, až sa “zapnú” presne tie isté somatiká a potom zmiznú (bolesť odíde), čo je sprevádzané poznaním. Aby somatiká zmizli a osoba dospela k poznaiu, musíte docieliť, aby sa dotýkala presne toho istého miesta.

 

     Nikdy nesmiete osobu násilím ťahať k miestu, kde sa stala nehoda alebo došlo k zraneniu. Keby ste sa pokúšali osobu nútiť, mohli by ste spôsobiť, že toho na ňu bude veľa, čo by na ňu malo zlý účinok.

     Kontaktný asist si môže človek urobiť i sám, musí ho však vykonávať až do zmiznutia somatík.

     Akýkoľvek druh zranenia môže a mal by byť zvládaný kontaktným asistom. Je to vždy ten najlepší druh asistu pri zraneniach, ak je k dispozícii presné miesto zranenia, a mal by predchádzať iným asistom. Kontaktný asist má neobmedzené použitie. Niekedy je zázračný – ale pomôže vždy.

Ak je osoba zranená , môže vykonať Kontaktný asist sama na sebe. Zľahka robí presne to, čo sa dialo v okamihu zranenia. Dáva pozor, aby pokračovala tak dlho, pokiaľ bolesť nevyprchá.

Ak je osoba zranená , môže vykonať Kontaktný asist sama na sebe. Zľahka robí presne to, čo sa dialo v okamihu zranenia. Dáva pozor, aby pokračovala tak dlho, pokiaľ bolesť nevyprchá.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |