Dotykový asist

     Dotykový asist je najpoužívanejším a pravdepodobne najznámejším asistom. Bol vyvinutý v raných päťdesiatych rokoch a odvtedy sa používa.

Použitie dotykového asistu nie je obmedzené len na zranenia. Nie je len na narazenú ruku alebo spálené zápästie. Možno ho použiť pri tupej bolesti v chrbte, trvajúcej bolesti v uchu, na zapálenú vyrážku, pri žalúdočných ťažkostiach atď. V skutočnosti je naozaj neobmedzené množstvo vecí, na ktoré sa dá aplikovať tento jednoduchý, ale mocný proces!

Teória

     Účelom dotykového asistu je opätovné zavedenie komunikácie so zranenými alebo chorými časťami tela. Privádza pozornosť osoby k zraneným alebo postihnutým častiam tela. To sa dosiahne opakovaným dotýkaním sa zraneného alebo chorého tela osoby a tým, že osobu privedieme ku komunikácii so zranením. Jej komunikácia so zraneným miestom prináša uzdravenie. Technika je založená na princípe, že spôsob, ako čokoľvek uzdraviť alebo napraviť, je priviesť s tým dotyčného do komunikácie.

     Každá jednotlivá telesná choroba pochádza z toho, že človek nekomunikuje s časťou tela alebo oblasťou, ktorá je chorá. Predlžovanie chronického zranenia nastane tam, kde chýba fyzická komunikácia s postihnutou oblasťou alebo s miestom, kde v hmotnom vesmíre došlo k zraneniu.

     Ak je pozornosť odvrátená od zranenej alebo chorej časti tela, je zároveň odvrátený i krvný obeh, nervové prúdenie a energia. To obmedzuje zásobovanie tejto oblasti živinami a bráni odtoku splodín. Niektorí liečitelia v staroveku pripisovali pozoruhodné vlastnosti metóde „prikladania rúk“ a verili v pozoruhodné prúdenie s tým spojené. Fungujúcim prvkom pri tomto bolo pravdepodobne jednoducho zvyšovanie vedomia o zasiahnutej oblasti a obnovenie faktora fyzickej komunikácie. Ak dávate napríklad asist niekomu, kto má vyvrtnuté zápästie, privediete ho späť ku komunikácii s týmto zápästím tak dokonalo, ako je to len možné.

A Touch Assist helps handle the factors of time and location when a person has been injured. Part of his attention is stuck in the past moment and place of the impact.

Dotykový asist pomáha zvládnuť faktory času a miesta, keď bola osoba zranená. Časť jeho pozornosti je zaseknutá v minulosti v mieste zranenia.

 

Asisty navracajú osobu do prítomnosti a teda umožňujú, aby nastalo vyliečenie.

Asisty navracajú osobu do prítomnosti a teda umožňujú, aby nastalo vyliečenie.

Navyše dotykový asist, okrem kontroly a riadenia pozornosti osoby, zvláda tiež faktory miesta a času. Ak bola osoba zranená, vyhýba sa jej pozornosť zranenej alebo zasiahnutej časti tela, ale zároveň v nej uviazla. Človek sa tiež vyhýba miestu zranenia a zranená časť tela i človek sám uviazli v čase nárazu. Dotykový asist umožni uzdravenie tým, že osobu do istej miery privedie späť do prítomnosti a miesta.

Postup

     0. Skôr ako začnete s asistom, poskytnite akúkoľvek prvú pomoc, ktorá je potrebná. Napríklad, keď osoba krváca, najskôr by ste mali obviazať ranu.

     1. Nechajte osobu, aby si sadla alebo ľahla – podľa toho, ktorá poloha je pre ňu pohodlnejšia.

     2. Povedzte jej, že jej dáte dotykový asist a vysvetlite jej v krátkosti postup.

Povedzte osobe povel, ktorý budete používať, a presvedčite sa, že mu rozumie. Používaný povel je „Vnímaj môj prst“.

    Povedzte osobe, aby vám dala vedieť, keď povel vykonala.

    3. Dajte povel „Vnímaj môj prst“ a potom sa dotknite nejakého bodu na tele za použitia mierneho tlaku prstu.

     Nerobte to tak, že sa najskôr dotknete a len potom dáte povel; to by bolo naopak.

     Dotýkajte sa len jedným prstom. Pri použití dvoch prstov by mohla byť osoba zmätená, ktorý z nich má vnímať.

     4. Potvrdzujte osobe tým, že hovoríte „Ďakujem“, „V poriadku“ alebo „Dobre“ atď.

     5. Pokračujte v zadávaní povelu, dotýkaní sa a potvrdzovaní, keď osoba dala najavo, že pokyn vykonala.

     Ak vykonávate asist na konkrétne zranenej alebo postihnutej časti, postupne sa k nej približujte a postupne sa od nej vzďaľujte.

     Priblížte sa k zranenej alebo postihnutej oblasti, vzdiaľte sa od nej, priblížte sa, vzdialite sa, priblížte sa bližšie a choďte od nej ďalej, priblížte sa až k bodu, kedy sa jej dotýkate a vzdiaľte sa ešte viac. Snažte sa sledovať nervové dráhy tela, ktoré zahŕňajú chrbticu, končatiny, rôzne body, cez ktoré je prenášaná komunikačná vlna ako lakte, zápästia, zadné strany kolien a končeky prstov. To sú body, ku ktorým smerujte. Toto všetko sú body, v ktorých môže uviaznuť vlna šoku. Snažíte sa docieliť to, aby komunikačná vlna opäť prúdila telom, pretože bola zastavená šokom zo zranenia.

     Bez ohľadu na to, ktorej časti tela sa pomáha, by mali oblasti, ktorých sa dotýkate, zahŕňať končatiny (ku končekom prstov nôh a rúk) a chrbticu.

     Dotyky musia byť vyvážené na oboch stranách tela, ľavej i pravej. Pokiaľ ste sa dotkli palca na pravej nohe, ako ďalšieho sa dotknite palca na ľavej nohe; ak ste sa dotkli miesta niekoľko centimetrov vzdialeného od chrbtice na jednej strane, ako ďalšieho sa dotknite bodu, ktorý je na druhej strane od chrbtice v rovnakej vzdialenosti. To je dôležité, pretože mozog a komunikačný systém tela sú prepojené. Môžete zistiť, že bolesť v ľavej ruke vyprchá, keď sa dotknete pravej ruky, pretože bola uväznená v pravej ruke.

     Okrem dotykov ľavej a pravej strany tela je tiež potrebné zamerať pozornosť na zadnú a prednú stranu. Inými slovami, ak je pozornosť venovaná prednej časti tela, musí byť tiež venovaná i zadnej časti.

     Rovnaký princíp je použitý pri zvládaní určitej časti tela. Napríklad môžete zvládať zranenie na prednej strane pravej nohy. Váš dotykový asist by mal zahŕňať prednú stranu pravej nohy, prednú stranu ľavej nohy, zadnú stranu pravej nohy a zadnú stranu ľavej nohy, okrem bežného dotýkania sa končatín a chrbtice.

     6. Pokračujte s asistom tak dlho, až sa osoba cíti lepšie. Zlepšenie stavu osoby si všimnete podľa toho, čo hovorí alebo ako vyzerá. Toto sa nazýva indikátory.

     Indikátory sú stavy alebo okolnosti, ktoré sa počas asistu objavia a ktoré ukazujú, či asist prebieha dobre alebo zle. Pokiaľ sa zlý stav, ako napríklad zranená ruka, zlepší, je to dobrý indikátor. Ak sa zmierni bolesť v ruke, bude to dobrý indikátor.

V dotykovom Asiste pokračujete, pokiaľ osoba, ktorej pomáhate, nemá dobré indikátory. To znamená, že sa cíti lepšie, bolesť sa zmiernila, osoba je šťastnejšia atď. Taktiež bude mať poznanie.

     7. Keď to nastane, povedzte osobe: „Koniec asistu“.

     Môže sa stať, že je potrebné vykonávať asist deň čo deň, aby bol dosiahnutý výsledok. Po prvom vykonaní asistu dosiahnete možno len malé zlepšenie. Ak budete robiť asist ďalší deň, mohli by ste očakávať o niečo väčšie zlepšenie. Nasledujúci deň by mohli somatiká celkom zmiznúť. Keď asist vykonávate denne, môže to trvať oveľa viac dní, než bude dosiahnutý takýto výsledok. Dôležité je, že asist môžete robiť na rovnaké zranenia alebo choroby neobmedzene veľakrát.

Použitie

Použitie na zranenie

     U osoby nikdy nevykonávajte dotykový asist ako prvý, keď môžete vykonať kontaktný asist. Ak je dosiahnuteľné presné miesto, kde k zraneniu došlo, urobte kontaktný asist. Po kontaktnom asiste môže nasledovať dotykový asist alebo akýkoľvek iný asist.

Komunikácia s telom sa zníži, keď je človek chorý alebo zranený. Dotykový asist pomôže človeku navrátiť schopnosť plne komunikovať s chorou alebo zranenou časťou tela.

Komunikácia s telom sa zníži, keď je človek chorý alebo zranený. Dotykový asist pomôže človeku navrátiť schopnosť plne komunikovať s chorou alebo zranenou časťou tela.

 

Povedzte osobe: "Vnímaj môj prst" a dotknite sa miesta na jej tele. Potvrďte jej, keď tak urobila.

Povedzte osobe: “Vnímaj môj prst” a dotknite sa miesta na jej tele. Potvrďte jej, keď tak urobila.

 

Sledujte nervové dráhy tela. Dotyky musia byť vyvážené na oboch stranách tela.

Sledujte nervové dráhy tela. Dotyky musia byť vyvážené na oboch stranách tela.

 

Dotykový asist musí zahŕňat končatiny (ku končekom prstov rúk a nôh) a chrbticu. Správne vykonaný dotykový asist môže urýchliť thetanovu schopnosť vyliečiť alebo napraviť telesný stav.

Dotykový asist musí zahŕňat končatiny (ku končekom prstov rúk a nôh) a chrbticu. Správne vykonaný dotykový asist môže urýchliť thetanovu schopnosť vyliečiť alebo napraviť telesný stav.

 

Použitie na zvieratách

     Dotykový asist sa môže používať s dobrými výsledkami na zvieratách. Pri vykonávaní dotykového asistu na chorom alebo zranenom psovi alebo mačke je potrebné navliecť si pevné rukavice, lebo sa môže stať, že sa vás pokúsi uhryznúť alebo poškriabať.

Osoby, ktoré užívajú lieky alebo drogy

     Dotykový asist môže byť poskytnutý osobe, ktorá užila lieky proti bolesti alebo iné lieky alebo drogy. Nie je to optimálne, ale niekedy je to v núdzových podmienkach potrebné.

     Ak bola osoba zranená, malo by byť vašou snahou dostať sa k nej a poskytnúť jej dotykový asist predtým, ako jej niekto podá liek proti bolesti. Ak je telo veľmi vážne poškodené, možno bude mať osoba po vašom asiste stále silné bolesti, ale nebude už v takom šoku. V takej chvíli by mohol lekár podať liek proti bolesti a ošetriť telesné poškodenie. Samozrejme, pokiaľ osoba potrebuje okamžité ošetrenie pre nadmerné bolesti, nebudete zabraňovať v jeho vykonaní a urobíte dotykový asist až potom, keď jej stav bude viac znesiteľný.

Bolesti hlavy

     Nedávajte dotykový asist osobe, ktorá má bolesti hlavy. Výskum ukázal, že bolesti hlavy sú často výsledkom duševných javov, takže dotykový asist by nebol správnym riešením.

Zranenie hlavy

     Pokiaľ osoba utrpela zranenie hlavy, ako je pichnutie do oka alebo rana tyčou, môže jej byť poskytnutý dotykový asist. To isté platí pre zranenie zuba alebo bolestivé zubárske ošetrenie.

Dotykový asist sa dá lahko naučiť a môžu sa ním dosiahnuť pozoruhodné výsledky. Má takú výhodu, že ho ľahko môžete naučiť druhých. Používajte ho teda dobre, aby ste pomohli ľuďom vo svojom okolí, a naučte ich, aby oni zase na druhej strane pomohli iným.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |