Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí alebo osem dynamík žitia, na základe ktorých každý človek usiluje o prežitie.

kriz

Tieto časti predstavujú:

1. úsilie o existenciu ako takú

2. úsilie o prežitie na základe tvorenia, vrátane rodinného spoločenstva a vychovávania detí

3. úsilie o prežitie na základe skupiny jedincov alebo samotnej skupiny

4. úsilie o prežitie na základe celého ľudstva

5. úsilie o prežitie ako životnej formy a pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia

6. úsilie o prežitie hmotného vesmíru na základe samotného hmotného vesmíru a pomocou hmotného vesmíru a jeho jednotlivých častí

7. úsilie o prežitie ako duchovnej bytosti alebo úsilie o prežitie samotného života

8. úsilie o existenciu v podobe nekonečna

Schopnosť šťastne žiť vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom. Pre zaujímavosť uvádzame, že kríž ako symbol je starší než samotné kresťanstvo.